№ 7 (2016)

Літературний процес: тенденції, імена, методологія

Зміст

Концептуальні питання літературознавства

IMAGE OF MOTHER MARY IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE Без заголовку (English)
Aycicegi Bunyamin Mustafa
KLASIK TÜRK EDEBIYATINDA HZ. MERYEM Без заголовку (Türkçe) PDF (Türkçe)
Bünyamin Ayçiçeği
ЄВГЕН ГРИШКОВЕЦЬ ТА МІДДЛ-ЛИТЕРАТУРА ЗА ОЦІНКАМИ СУЧАСНИХ КРИТИКІВ Без заголовку Без заголовку PDF
Юлія Сергіївна Бєлова
ДИСКУРС СТАРІННЯ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПОЛІ США: ОБРАЗ ЛІТНЬОЇ ЛЮДИНИ В ДРАМАТУРГІЇ XVIII СТОЛІТТЯ PDF
Анна Владиславівна Гайдаш
МОТИВ СМИРЕННЯ У «ТЕРАТУРГИМІ» АФАНАСІЯ КАЛЬНОФОЙСЬКОГО PDF
Ольга Юріївна Дубина
ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА КРИТИКИ У ПРИВАТНОМУ ЛИСТУВАННІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО PDF
Світлана Олександрівна Душина
ВСЕОСЯЖНІСТЬ РЕНЕСАНСУ ШІСТДЕСЯТИХ РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Валентина Михайлівна Кривенчук
ЛОКАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ЛЮДИНА І МІСТО ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В РОМАНІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЄВПРАКСІЯ» PDF
Таїса Вікторівна Литвинчук
РОМАН ВЛАДИСЛАВА БАХРЕВСЬКОГО «ЛЮБА УКРАИНА. ДОЛГИЙ ПУТЬ К СЕБЕ» В КОНТЕКСТІ ТВОРІВ ПРО ХМЕЛЬНИЧЧИНУ PDF
Людмила Ромащенко
СИСТЕМА РЕЛІГІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПОЕТИЦІ МИТРОФАНА ДОВГАЛЕВСЬКОГО «САД ПОЕТИЧНИЙ» (1736/37) PDF
Ольга Михайлівна Циганок
ПОВІСТЬ ЯРОСЛАВА МЕЛЬНИКА «ЧОМУ Я НЕ ВТОМЛЮЮСЯ ЖИТИ?»: КРИЗА ТІЛЕСНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ PDF
Анна Євгенівна Черниш
НАЦІОНАЛЬНЕ НАЧАЛО ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЮРІЯ ЛАВРІНЕНКА PDF
Тетяна Павлівна Шестопалова
ОБРАЗ МАТЕРІ МАРІЇ В КЛАСИЧНІЙ ТУРЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Мустафа Бюнйямін Айчічегі

Міжкультурна комунікація і національна ідентичність у вимірах художнього слова

РЕЦЕПЦІЯ ТУРЕЧЧИНИ І ТУРЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 1920–30-х РОКІВ PDF
Микола Степанович Васьків
КОЛОНІАЛІЗМ І СТРАХ У РОМАНІ ІВАНА БАГРЯНОГО «ЛЮДИНА БІЖИТЬ НАД ПРІРВОЮ» PDF
Володимир Григорович Даниленко
ПОСТКОЛОНІАЛЬНЕ ПРОЧИТАННЯ РОМАНУ ВОЛОДИМИРА ГЖИЦЬКОГО «ЧОРНЕ ОЗЕРО» PDF
Сніжана Віталіївна Жигун
РОМАН-СПОГАД ВОЛОДИМИРА ДРОЗДА «МУЗЕЙ ЖИВОГО ПИСЬМЕННИКА»: СКЛАДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
Кирило Михайлович Ігошев
НАЦІЄТВОРЧІ ТЕНДЕНЦІЇ В НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА НА ІСТОРИЧНУ ТЕМУ PDF
Віталіна Володимирівна Кизилова
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК КРИТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ БОГДАНА РУБЧАКА PDF
Анастасія Вікторівна Мархоцька
ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОГО РОМАНУ ФЕНТЕЗІ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (НІЛ ГЕЙМАН, МАРИНА І СЕРГІЙ ДЯЧЕНКИ) PDF
Olga Viktorivnа Mokhnachova
РИЗОМАТИЧНИЙ ХАРАКТЕР НАЦІЄТВОРЧОЇ ІСТОРІЇ У ТВОРІ ВАСИЛЯ КОЖЕЛЯНКА «КОНОТОП» PDF
Ольга Леонідівна Поліщук
ТРАВМАТИЧНА ПАМ’ЯТЬ І НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ПОСТТОТАЛІТАРНА ВЕРСІЯ ВЗАЄМОВПЛИВУ (НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ) PDF
Оксана Ярославівна Пухонська
ІДЕНТИЧНІСТЬ НАЦІЇ ТА ТЕКСТУ: ЯК СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ФОРМУЄ ІНТЕНСИВНІ ОБРАЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Олена Віталіївна Романенко
ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ У ПОЕМАХ «АРХІМЕД» І «КУРБАС» ІВАНА СВІТЛИЧНОГО: ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНЕ ПРОЧИТАННЯ PDF PDF
Ганна Леонідівна Токмань

Автор, жанр, стиль як параметри поетики

МОТИВ ТРОЯНДИ У ТВОРІ СЕЗАІ КАРАКОЧА «СОРОК ГОДИН ІЗ ГИЗИРОМ» PDF (English)
Ibrahim Aslan
ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПОВІСТЯХ «СПАЛЕНЕ ЛИСТЯ» ГАЛИНИ ПАГУТЯК І «ВЕЖА З ЧОРНОГО ДЕРЕВА» ДЖОНА ФАУЛЗА PDF
Галина Іванівна Бокшань
ПАМ’ЯТЬ МІСЦЯ В ЛІРИЦІ ІВАНА АНДРУСЯКА PDF
Ірина Василівна Борисюк
КОСТЮМ ЯК ВИЯВ НАЦІОНАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОРТРЕТНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ РЕАЛЬНОГО ГЕРОЯ В БІОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ PDF
Артем Олександрович Галич
СТВОРЕННЯ ДИНАСТІЇ ФАНДОРІНИХ У РОСІЇ ЯК ВЕЛИКА МІСТИФІКАЦІЯ БОРИСА АКУНІНА PDF
Олександр Андрійович Галич
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ТИПОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНОЇ ПРОЗИ ДОБИ «РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» PDF
Оксана Олександрівна Гарачковська
ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОМАНУ У ТВОРЧОСТІ ВІЛЬЯМА ГОЛДІНГА. РОМАН-ПРИТЧА «ВОЛОДАР МУХ» PDF
Наталія В’ячеславівна Дмитренко
ХУДОЖНІЙ ФЕНОМЕН ОБРАЗУ АВТОРА В СИСТЕМІ БІОГРАФІЧНОГО ТА МЕМУАРНОГО ПИСЬМА МАРТІНА ЕМІСА PDF
Зоряна Романівна Дубравська
ПРОПОВІДНИЦЬКА СПАДЩИНА КИРИЛА ТРАНКВІЛІОНА СТАВРОВЕЦЬКОГО ТА ЛЕОНТІЯ КАРПОВИЧА Й «РУНО ОРОШЕННОЄ» ДИМИТРІЯ ТУПТАЛА PDF
Тетяна Русланівна Іртуганова
ТЕКСТ МІСТА В ТЕКСТІ РОМАНУ: ТУРЕЦЬКА ВЕРСІЯ PDF
Kaya Semih
СОНЕТИ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА В ПЕРЕКЛАДІ ДМИТРА ПАВЛИЧКА PDF
Володимир Іванович Кузьменко
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ БЕСТСЕЛЕР В УКРАЇНСЬКІЙ І ТУРЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ: ДО ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ ЖАНРУ PDF
Bilal Tashtekin
САТИРИЧНІ ТВОРИ КОСТЯ ГОРДІЄНКА В ЙОГО РАННІЙ ТВОРЧОСТІ: ПОВІСТЬ «АВТОМАТ» І РОМАН «СЛАВГОРОД» PDF
Тетяна Михайлівна Шарова
ВІДОБРАЖЕННЯ АРХЕТИПНОГО ОБРАЗУ СОРОЧКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ ПРОЗІ 30–60-х рр. ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
Жанна Олександрівна Янковська


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2412-2475