Процес рецензування

Науковий журнал «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» застосовує процедуру подвійного «сліпого» рецензування – оцінка рукопису статті рецензентами без повідомлення імені автора. Автор також не знає імен рецензентів. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускового редактора журналу.

Рецензування орієнтоване на об’єктивну оцінку змісту наукового дослідження, його відповідності актуальним проблемам науки й вимогам журналу та передбачає комплексний аналіз переваг і недоліків дослідження.

Етапи рецензування
1. Автоматизована перевірка дотримання академічної доброчесності в статті (зокрема перевірка на плагіат з допомогою Unichek) упродовж тижня.
2. Попередня оцінка рівня статті членами редколегії за науковим профілем до 7 днів.
3. Призначення рецензентів за профілем дослідження від 3 до 7 днів.
4. Робота рецензентів упродовж чотирьох тижнів.
5. Передача автору зауважень і побажань рецензентів від 3 до 7 днів.
6. Підготовка оновленого варіанту рукопису упродовж місяця.
7. Упродовж 2 тижнів погодження нової версії статті з рецензентами, які роблять висновок про можливість публікації. За необхідності – етапи 3, 4, 5 можуть повторюватися.