Процес рецензування

Науковий журнал «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» застосовує процедуру подвійного «сліпого» рецензування – оцінка рукопису статті рецензентами без повідомлення імені автора. Автор також не знає імен рецензентів. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускового редактора журналу.

Рецензування орієнтоване на об’єктивну оцінку змісту наукового дослідження, його відповідності актуальним проблемам науки й вимогам журналу та передбачає комплексний аналіз переваг і недоліків дослідження.

Етапи рецензування
1. Автоматизована перевірка дотримання академічної доброчесності в статті (зокрема перевірка на плагіат з допомогою Unichek).
2. Попередня оцінка рівня статті членами редколегії за науковим профілем.
3. Призначення рецензентів за профілем дослідження та їхня робота упродовж двох тижнів.
4. Передача автору зауважень і побажань рецензентів. Підготовка оновленого варіанту рукопису упродовж місяця.
5. Погодження нової версії статті з рецензентами упродовж тижня, які роблять висновок про можливість публікації. За необхідності – етапи 3, 4, 5 можуть повторюватися.