Анонси

 • Міжнародна наукова конференція «ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: ПОЛІВЕКТОРНІСТЬ СУЧАСНОГО СВІТУ (ЛЮДИНА, РУХ, ПРОСТІР, ЧАС)»

  2018-02-02

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

   

  КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

   

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

   

  ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

   

  БІЛОСТОЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  (Республіка Польща)

   

  ГДАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  (Республіка Польща)

   

  УНІВЕРСИТЕТ ПАЛАЦЬКОГО В ОЛОМОУЦІ

   (Чеська Республіка)

                                                  

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

  Запрошуємо Вас 6-7 квітня 2018 року взяти участь

  у Міжнародній науковій конференції

  «ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС:

  ПОЛІВЕКТОРНІСТЬ СУЧАСНОГО СВІТУ

  (ЛЮДИНА, РУХ, ПРОСТІР, ЧАС)»

   

   

  Проблематика конференції:

   

  1. Проблеми пам’яті та й ідентичності в українській і світовій літературах.
  2. Поетика фронтирів: репрезентації та функції.
  3. Свій–чужий простір: типологія, модифікації, ризики.
  4. Міграційний дискурс художньої літератури.
  5. Лінійний vs циклічний час: художні і дослідницькі проекції.
  6. Homo viator:  долаючи час і простір.
  7. Міждисциплінарні виміри імагологічних студій.
  8. Круглий стіл «Технології вивчення художнього світу: проблеми і перспективи».

   

  Місце проведення конференції:

  Київський університет імені Бориса Грінченка,

  м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б.

  Проїзд до станції метро «Мінська».

   

  Порядок роботи конференції:

   

  6 квітня

  Реєстрація учасників: 8.30 – 10.00

  Пленарне засідання: 10.00 – 12.00

  Перерва на обід: 12.00 – 13.00

  Секційні засідання: 13.00 – 16.00

  Підбиття підсумків конференції: 16.30 – 17.30

  7 квітня

  Екскурсія за окремою програмою

   

   

  Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, чеська.

  За результатами роботи конференції буде видано фахове видання з літературознавства «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» (наказ МОН України № 41 від 17.01.2014).

   

  Вартість участі у конференції:                                                              /

  • Оргвнесок – 200 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, друк сертифікатів учасників, технічну підтримку заходу тощо) – необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка: код ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».
  • Вартість друку статті – 50 грн. за одну сторінку А-4 – сплачується після отримання позитивного рішення редколегії щодо друку статті на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка: код ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оплата друку статті».

   

  ПРИМІТКА. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

  Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті (без співавторства) не сплачують.

   

  Для участі у конференції

  просимо до 1 лютого 2018 року надіслати на електрону адресу оргкомітету конференції lit.pro@kubg.edu.ua:

   

  1. Реєстраційну форму учасника конференції.

  2. Відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску (назва файла «Назаренко.оргвнесок»).

  3. Відскановану електронну копію квитанції про оплату друку статті (назва файла «Назаренко.оплата друку статті»).

  5. Електронний варіант статті, оформленої відповідно до вимог (назва файла «Назаренко.стаття»).

  6. Рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал або витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку – надається учасниками, які не мають наукового ступеня (назва файла «Назаренко.рецензія»).

   

  УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

  Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

   

   

  АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

   04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, кафедра української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (ауд. 220).

   

  Координатори конференції:

  • З питань участі у конференції  – Удовиченко Лариса Миколаївна

  Тел.: +38 067-976-31-37, 044 426-46-60;

   

  Тел.: +38 098-213-35-38

   

  Е-mail: lit.pro@kubg.edu.ua; kulk.if@kubg.edu.ua

   

  Оргкомітет конференції

   

   

  Читати більше про Міжнародна наукова конференція «ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: ПОЛІВЕКТОРНІСТЬ СУЧАСНОГО СВІТУ (ЛЮДИНА, РУХ, ПРОСТІР, ЧАС)»
 • Анонс Міжнародної наукової конференції “ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: ТРАНСГРЕСІЇ РЕВОЛЮЦІЙ”

  2017-01-19

   

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

  ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

  КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  БІЛОСТОЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ВИДАВНИЦТВО «AthenaeGedanenses»

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

  Запрошуємо Вас 7-8 квітня 2017 року взяти участь

  у Міжнародній науковій конференції

  ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС:

  ТРАНСГРЕСІЇ РЕВОЛЮЦІЙ

  Проблематика конференції

  1. Еволюційні та революційні вектори розвитку літератури і мистецтва.
  2. Неолітична революція та її художні перелицювання.
  3. Архетип Великої Французької Революції в естетичному вимірі.
  4. Урбаністичні коди зламу аграрного ментального простору.
  5. Епоха fin de siecle – революція європейської свідомості.
  6. Жовтень 1917: революція та деструкція.
  7. Революційно-репресивні дискурси культури.
  8. Революції у контексті ідеологій країн «третього світу»: художній інструментарій.
  9. Постмодерна травестія революційного топосу.
  10. «На Майдані коло церкви…»: художні трансгресії української пореволюційної свідомості.
  11. Революційні та еволюційні технології у викладанні літератури в школі та внз (круглий стіл для вчителів, викладачів і розробників методик).

  Місце та порядок проведення конференції:

  Київський університет імені Бориса Грінченка

  (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. «Мінська»)

  Порядок роботи:

  7 квітня Реєстрація учасників: 8.30 – 10.00

  Пленарне засідання: 10.00 – 12.00

  Перерва на обід: 12.00 – 13.00

  Секційні засідання: 13.00 – 16.00

  Підбиття підсумків конференції: 16.30 – 17.30

  8 квітня

  Екскурсія за окремою програмою.

   

   

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, іспанська, італійська, французька, польська, турецька.

  Вартість участі у конференції: оргвнесок– 180 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції (у т.ч. кава-брейк, обід) та видання збірників матеріалів і програми конференції); вартість друку статті у науковому фаховому виданні з філології «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» (наказ МОН України № 41 від 17.01.2014) – 40 грн. за одну сторінку. Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».з позначкою “Оргвнесок на проведення конференції”.

  Примітка. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

  Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті (без співавторства) не сплачують.

  Видання матеріалів планується до початку конференції.

  Можлива доповідь у формі презентації (зазначити це у заявці).

   

  Для участі у конференції

  просимо до 1 лютого 2017 року подати до оргкомітету конференції:

  1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче) електронним листом (назва файла “Прізвище автора.заявка”. Наприклад: “Кудряшова.заявка”).

  2. Відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску (назва файла “Кудряшова.оргвнесок”).

  3.Відскановану електронну копію квитанції про оплату друку статті (назва файла “Кудряшова.оплата друку статті”).

  4. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) – 1 примірник, підписаний автором.

  5. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора і збережений у двох форматах – doc. та rtf.) або електронною поштою (назва файла “ Кудряшова.стаття”).

  6. Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал або витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку (назва файла “ Кудряшова.рецензія”).

  Вимоги до оформлення статті можна переглянути на сайті кафедри української літератури і компаративістики (Київський університет імені Бориса Грінченка → Інститут філології → Кафедра української літератури і компаративістики → Наукова діяльність → Міжнародна щорічна конференція → Вимоги до статті збірника «Літературний процес: методологія, імена, тенденції»).

   

  УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

  Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

  РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

  учасника Міжнародної наукової конференції

  “ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: ТРАНСГРЕСІЇ РЕВОЛЮЦІЙ”

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Науковий ступінь

  Вчене звання

  Місце роботи

  (повна назва організації)

  Посада

  Адреса для листування

  Контактний телефон (факс), е-mail

  Для своєчасного отримання офіційного запрошення для участі у конференції необхідно обов’язково вказати e-mail

  Форми участі у конференції

  (необхідне підкреслити)

  Тільки публікація матеріалів

  Публікація матеріалів + усна доповідь

  Тільки усна доповідь

  Участь без доповіді та публікації

  Повна назва доповіді

  Запланована секція

  Потреба у готелі (від 500 грн/доба).

  Необхідно зазначити дати приїзду та від’їзду

   

   

  Адреса оргкомітету: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, кафедра української літератури і компаративістики (ауд. 220).

  Е-mail: lit.pro@kubg.edu.ua та kulk.if@kubg.edu.ua - кафедра української літератури і компаративістики.

  Координатори конференції, контактні телефони: з питань участі у конференції - Удовиченко Лариса Миколаївна (067-976-31-37), (044 426-46-60); з питань друку збірника наукових праць – Євтушенко Світлана Олександрівна (098-213-35-38), s.yevtushenko@kubg.edu.ua).

  Оргкомітет конференції

  Читати більше про Анонс Міжнародної наукової конференції “ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: ТРАНСГРЕСІЇ РЕВОЛЮЦІЙ”