Галузь і проблематика

Рецензований журнал «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» публікує актуальні дослідження в галузі літературознавства.

Публікації журналу охоплюють такі проблеми: тенденції розвитку української та зарубіжної літератури, теорія літератури, компаративістика, ґендерні й інтермедіальні студії, семіотика, міфопоетика та поетика загалом.

Важливий розділ складають розвідки науковців у царині грінченкознавства.