Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник розрахований для науковців, викладачів, учителів, магістрів, аспірантів і для усіх, кому не байдужа філологія. Проблематика журналу охоплює питання літературознавства, теорії літератури та методики її викладання, інтермедіальних зв'язків, історії літератури, міфопоетики та поетики загалом. Особливе місце займають розвідки науковців у царині грінченкознавства.

Процес рецензування

Редакційна політика наукового видання „Літературинй процес: методологія, імена, тенденції” передбачає дотримання етичних норм, усталених міжнародною науковою спільнотою, та рекомендацій Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethicshttp://publicationethics.org). Перед затвердженням до публікації кожна стаття проходить два етапи рецензування (внутрішнє і зовнішнє).

Політика відкритого доступу

Цей збірник практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.