Редакційний штат

Редактори

Admin

Юлія Василівна Вишницька, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Інституту філології

Юлія Вишницька, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

Дар'я Бучинська

Roman Kozlov, Київський університет імені Бориса Грінченка, Ukraine

Редактор розділу

Юлія Василівна Вишницька, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Інституту філології