Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (з міжнародною участю) «ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: (АВТО-) БІОГРАФІЯ, НАРАТИВ, ІДЕНТИЧНІСТЬ»

11.10.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСАШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ
ГДАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
ЖЕШУВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас 16 жовтня 2020 року взяти участь
у Всеукраїнській науковій онлайн-конференції (з міжнародною участю)
«ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС:
(АВТО-) БІОГРАФІЯ, НАРАТИВ, ІДЕНТИЧНІСТЬ»
Проблематика конференції:
 Методологічні особливості дослідження художньо-біографічної літератури.
 Жанрово-стильові модифікації документальної літератури.
 Наративні версії біографічних конструктів.
 Імагологічні моделі родинного наративу.
 Містифікації в літературній біографії.
 Гендерні особливості художньої документалістики.
 Біографічна драма: автор, текст, сцена.
 Між мистецтвом слова і синтетичним мистецтвом: моделі трансформації вербальної біографії у візуальну
(біографічний фільм / фільм-біографія / байопік).
 Технології вивчення життєпису письменника.
Формат проведення конференції: дистанційно (платформа проведення буде повідомлена додатково).
Порядок роботи конференції:
16 жовтня
09.30-10.00 Під’єднання учасників конференції до онлайн-платформи проведення
10.00-12.00 Пленарне засідання конференції
13.00-16.00 Робота дискусійних платформ
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Учасники конференції можуть опублікувати статті в науковому виданні Університету «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» (індексується в базі ERIH PLUS).
Для участі у конференції просимо до 01 вересня 2020 року
1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають тематиці конференції.
2. На електронну адресу оргкомітету lit.pro@kubg.edu.ua надіслати:
 Відскановану квитанції про сплату оргвнеску (назва файла «Назаренко.оргвнесок»).
 Електронний варіант статті, оформленої відповідно до вимог (назва файла «Назаренко.стаття»).
Редколегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.
 Рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал або витяг із протоколу засідання кафедри з
рекомендацією статті до друку – надається учасниками, які не мають наукового ступеня (назва файла
«Назаренко.рецензія»).
 Відскановану квитанцію про сплату вартості друку статті – надсилається після отримання позитивного рішення редколегії про включення статті до журналу (назва файла «Назаренко. Оплата друку статті).
Вартість участі у конференції:
Оргвнесок – 150 грн, сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції, у т.ч. виготовлення програми конференції, сертифікатів учасників, технічну підтримку заходу тощо).
Вартість друку статті – 50 грн за одну сторінку А-4.
Доктори наук, які беруть участь у конференції, за друк одноосібної статті не сплачують.
Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554,
Р/р №UA468201720314261002201048659, Держказначейська служба України м. Київ, код банку 820172 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції» та/або «Оплата вартості друку статті».
КОНТАКТИ:
Координатори конференції:
З питань участі у конференції – Удовиченко Лариса Миколаївна, доцент кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (тел.: +38 067-976-31-37, +38 044 426-46-60);
З питань друку матеріалів конференції у виданні «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» – Євтушенко Світлана Олександрівна, доцент кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук (тел.: +38 098-213-35-38).
E-mail: lit.pro@kubg.edu.ua
Адреса оргкомітету: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, ауд. 220 – кафедра української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка