Міжнародна наукова конференція «ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: ПОЛІВЕКТОРНІСТЬ СУЧАСНОГО СВІТУ (ЛЮДИНА, РУХ, ПРОСТІР, ЧАС)»

02.02.2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

 

БІЛОСТОЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(Республіка Польща)

 

ГДАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(Республіка Польща)

 

УНІВЕРСИТЕТ ПАЛАЦЬКОГО В ОЛОМОУЦІ

 (Чеська Республіка)

                                                

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас 6-7 квітня 2018 року взяти участь

у Міжнародній науковій конференції

«ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС:

ПОЛІВЕКТОРНІСТЬ СУЧАСНОГО СВІТУ

(ЛЮДИНА, РУХ, ПРОСТІР, ЧАС)»

 

 

Проблематика конференції:

 

 1. Проблеми пам’яті та й ідентичності в українській і світовій літературах.
 2. Поетика фронтирів: репрезентації та функції.
 3. Свій–чужий простір: типологія, модифікації, ризики.
 4. Міграційний дискурс художньої літератури.
 5. Лінійний vs циклічний час: художні і дослідницькі проекції.
 6. Homo viator:  долаючи час і простір.
 7. Міждисциплінарні виміри імагологічних студій.
 8. Круглий стіл «Технології вивчення художнього світу: проблеми і перспективи».

 

Місце проведення конференції:

Київський університет імені Бориса Грінченка,

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б.

Проїзд до станції метро «Мінська».

 

Порядок роботи конференції:

 

6 квітня

Реєстрація учасників: 8.30 – 10.00

Пленарне засідання: 10.00 – 12.00

Перерва на обід: 12.00 – 13.00

Секційні засідання: 13.00 – 16.00

Підбиття підсумків конференції: 16.30 – 17.30

7 квітня

Екскурсія за окремою програмою

 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, чеська.

За результатами роботи конференції буде видано фахове видання з літературознавства «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» (наказ МОН України № 41 від 17.01.2014).

 

Вартість участі у конференції:                                                              /

 • Оргвнесок – 200 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, друк сертифікатів учасників, технічну підтримку заходу тощо) – необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка: код ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».
 • Вартість друку статті – 50 грн. за одну сторінку А-4 – сплачується після отримання позитивного рішення редколегії щодо друку статті на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка: код ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оплата друку статті».

 

ПРИМІТКА. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті (без співавторства) не сплачують.

 

Для участі у конференції

просимо до 1 лютого 2018 року надіслати на електрону адресу оргкомітету конференції lit.pro@kubg.edu.ua:

 

1. Реєстраційну форму учасника конференції.

2. Відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску (назва файла «Назаренко.оргвнесок»).

3. Відскановану електронну копію квитанції про оплату друку статті (назва файла «Назаренко.оплата друку статті»).

5. Електронний варіант статті, оформленої відповідно до вимог (назва файла «Назаренко.стаття»).

6. Рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал або витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку – надається учасниками, які не мають наукового ступеня (назва файла «Назаренко.рецензія»).

 

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, кафедра української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (ауд. 220).

 

Координатори конференції:

 • З питань участі у конференції  – Удовиченко Лариса Миколаївна

Тел.: +38 067-976-31-37, 044 426-46-60;

 

Тел.: +38 098-213-35-38

 

Е-mail: lit.pro@kubg.edu.ua; kulk.if@kubg.edu.ua

 

Оргкомітет конференції