НАЦІОНАЛЬНЕ НАЧАЛО ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЮРІЯ ЛАВРІНЕНКА

Автор(и)

  • Tetiana Pavlivna Shestopalova

Ключові слова:

національна культура, критична свідомість, історія

Анотація

У статті розкрито, як критична свідомість Юрія Лавріненка акумулює в собі певну модель
його стосунків зі світом, національною спільнотою, історією. Показано, що ці стосунки зумовлені українською національно-культурною домінантою його інтелектуальної діяльності.Авторка статті веде мову про способи розгортання критичної думки Ю. Лавріненка, його літературних концептів з усвідомленням української національної ідентичності, про особливе формулювання ідей, які зумовлені іманентною властивістю критичної свідомості, визначеної П. Фрейре як інтеграція особистості, втілення себе на території Історії та Культури. Родинний мікрокосмос літератора формує базові величини його ідентичності. Навчання в Медвині, Умані, Харкові забезпечує особистісну ідентифікацію крізь призму подій національної історії. Зрештою, в еміграції націокультурний компонент ідентичності Лавріненка зумовлює прагнення автора опанувати екзистенціалізм як ключ до розуміння модерної української культури, прикласти його до розуміння української ситуації 20-х — початку 30-х років ХХ ст., а також використати мову екзистенціалізму для ідентифікації українського літературно-мистецького та інтелектуального досвіду як інваріанта катаклізмів модерного світу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana Pavlivna Shestopalova

професор кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор філологічних наук, професор.

Посилання

Андрусів С.М. Модус національної ідентичності : Львівський текст 30-х років ХХ ст. / С.М. Андрусів. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка ; Тернопіль : Джура, 2000. — 340 с.

Эпштейн М. Эссе об эссе [Електронний ресурс] / М. Эпштейн. — Режим доступу: http://www.emory.edu/INTELNET/esse_esse.html. — Назва з екрана.

Изер В. Акты вымысла, или Что фиктивно в фикциональном тексте / Вольфганг Изер // Немецкое философское литературоведение наших дней : [антология] ; [И.П. Смирнов (отв. ред.), Дирк Уффельман (сост.), Каролина Шрамм (сост.)]. — СПб. : Издательство С.-Петербургского университета, 2001. — С. 186–216.

Лавріненко Ю. Гоголь у боротьбі двохкультур [рукопис] / Юрій Лавріненко // Jurij Lawrynenko Papers. — Series V : Writings. — Subseries 8 : Lectures given in 1945 in Displaced Persons’ Camps,

Germany, on “Ukrains’ka inteligentsiia v borot’bi za dukhove samovyznachennia” (holograph notes, drafts, typescripts). — Box 44, folder 9. — Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler Library.

Лавріненко Ю. Зруб і парости / Юрій Лавріненко. — [Mюнхен] : Сучасність, 1971. — 331 с.

Лавріненко Ю. Лист до О. Оглоблина від 15.03.1956 р. / Юрій Лавріненко // Jurij Lawrynenko Papers. — Series I : Correspondence. — Subseries 1 : Correspondence with Individuals. — Box 7, folder

— Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler Library.

Лавріненко Ю. Лист до Ю. Шереха від 20.03.1948 р. / Юрій Лавріненко // Музей-Архів УВАН (Нью-Йорк, США). — Ф. XL (МУР). — № 558.

Лавріненко Ю. Мій сад в Арктиці [рукопис] / Юрій Лавріненко // Рукопис із особистого архіву Л. Лавріненко-Зарицької.

Лавріненко Ю. Потерчатаукраїнськоїдуховности [рукопис] / Юрій Лавріненко // Jurij Lawrynenko Papers. — Series V : Writings. — Subseries 8 : Lectures given in 1945 in Displaced Persons’ Camps,

Germany, on «Ukrains’ka inteligentsiia v borot’bi za dukhove samovyznachennia» (holograph notes,drafts, typescripts). — Box 44, folder 10. — Rare Book & Manuscript Library of Columbia University

Butler Library.

Лавріненко Ю. Чорна пурга та інші спомини / Юрій Лавріненко. — [Mюнхен] : Сучасність, 1985. — 186 с.

Мамардашвили М. Эстетика мышления / Мераб Мамардашвили. — М. : Московская школа политических исследований, 2000. — 416 с.

Ортеґа-і-Ґассет Х. Вибрані твори / Хосе Ортеґа-і-Ґассет ; [пер. з ісп. В. Бургардта, В. Сахна,

О. Товстенко]. — К. : Основи, 1994. — 420 с.

Потебня А.А. Мысль и язык / А.А. Потебня // Эстетика и поэтика ; [сост., вступ. ст., библиогр. и прим. И.В. Иваньо, А.И. Колодной] / А.А. Потебня. — М. : Искусство, 1976. — С. 35—220.

Рюс Ж. Поступ сучасних ідей: панорама новітньої науки / Жаклін Рюс ; [пер. з фр. В. Шовкун]. — К. : Основи, 1998. — 669 с.

Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні : метакритичне дослідження / Іван Фізер ; [передм. І. Дзюби]. — К. : Обереги, 1996. — 192 с.

Фрейре П. Формування критичної свідомості / Пауло Фрейре ; [з англ. пер. О. Дем’янчук]. — К. : Юніверс, 2003. — 176 с.

Яковлев Е.Г. Эстетика / Е.Г. Яковлев. — М. : Гардарики, 1999. — 464 с.

Downloads


Переглядів анотації: 76

Опубліковано

2017-01-18

Як цитувати

Shestopalova, T. P. (2017). НАЦІОНАЛЬНЕ НАЧАЛО ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЮРІЯ ЛАВРІНЕНКА. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (7). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/295

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства