ВСЕОСЯЖНІСТЬ РЕНЕСАНСУ ШІСТДЕСЯТИХ РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Автор(и)

  • Valentyna Mykhailivna Kryvenchuk

Ключові слова:

«хрущовська відлига», літературний процес, поезія, п’ятдесятники, шістдесятники, дисиденти, шістдесятництво

Анотація

Стаття присвячена поглибленню уявлення про шістдесятництво як унікальний феномен
ХХ століття: узагальнюються наукові аспекти вивчення явища, простежено обставини заро-
дження, порівняльний аспект еволюції стильових пошуків творчості письменників материко-
вої України та досвід представників Нью-Йоркської групи, розглядаються умови реалізації окремих постатей. Подається світоглядне виокремлення певних цінностей, пріоритетів як цілого покоління шістдесятників, так і окремих особистостей, неоднорідність підходів розуміння феномену українського шістдесятництва, у тому числі: географічні вектори, варіанти виходу із кризової ситуації екзистенціалістів.
Пропонується в сучасній науковій інтерпретації визначення явища шістдесятництва як
багатоаспектного, поліфонічного феномену не лише української, а й всієї світової літератури та його подвижників- шістдесятників, досліджується прояв особливостей у творчості українських поетів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Valentyna Mykhailivna Kryvenchuk

здобувач кафедри журналістики та філології Сумського державного університету.

Посилання

Гетьманець М. Деякі питання нової літератури // Слобожанщина. — 2000. — № 14. — С. 173–180.

Гризун А.П. Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика ХХ ст.) : Монографія /Анатолій Гризун. — Суми : Університетська книга, 2011. — 358 с.

Гризун А.П. Поезія концептуальної думки (філософічність сучасної української поезії) : Навчальний посібник. — Суми : ВТ «Університетська книга», 2007. — 135 с.

Грищенко А. Газете «Вечерний Харьков» — 45 лет [Электронный ресурс] / Алексей Грищенко. — Режим доступа: http://www.sq.com.ua/rus/news/kultura/30.12.2013/harkovskoj_gazete_vechernij_harkov_45_let/

Домчук М.П. Українське шістдесятництво у контексті доби : Навчальний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів. — Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. — 226 с.

Жулинський М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський. — К. : Либідь, 2011. — 1152 с.

Лозовий В. Духовність як основа гуманітарного розвитку країни. Пространство литературы, искусства и образования — путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами : сб. науч. трудов: по материалам VIІ Междунар. науч.-практ. конф. 20 декабря 2012 г. / Віктор Лозовий / Под ред. А.Г. Романовского, Ю.И. Панфилова. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — С. 17–21. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3131

Наєнко М.К. Три уроки шістдесятництва / Михайло Наєнко // Освіта. — 1997. — № 21–22. — 26 березня.

Стадниченко Ю. Дарувати людям натхнення / Ю. Стадниченко // Прапор. — 1971. — № 7. —С. 90–92.

Тарнашинська Л. Валерій Шевчук: «Мав дерзання бути собою» : Біобібліографічний нарис / Л. Тарнашинська. — Вип. І. —К. : Вид. ім.Олени Теліги, 2002. — 112 с.

Тарнашинська Л.Б. Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концепції / Л.Б. Тарнашинська ; НАН України, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. — К. : Києво-Могилянська

академія, 2008. — 534 с.

Тарнашинська Л.Б. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Істориколітературний та поетикальний аспекти) — К. : Смолоскип. — 2010. — 632 с.

Тарнашинська Л.Б. Сюжет доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття // Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. — К. : Академперіодика, 2013. — 678 с.

Черевченко Александр. Травазабвения. Возвращаясь к напечатанному: IMHOclub. [Электронный ресурс]. / Черевченко Александр. — Режим доступа: mhoclub.lv›ru/material/trava_zabvenija/

ctime/6C 18. 08. 2014

Шейко В. Похорон друга / В. Шейко // Прапор. —1989. — № 4. — С. 88.

Шумицький С. Герої приходять у пісню / Шумицький Станіслав. — Харків : Прапор, 1971. — 48 с.

Downloads


Переглядів анотації: 178

Опубліковано

2017-01-18

Як цитувати

Kryvenchuk, V. M. (2017). ВСЕОСЯЖНІСТЬ РЕНЕСАНСУ ШІСТДЕСЯТИХ РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (7). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/290

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства