ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА КРИТИКИ У ПРИВАТНОМУ ЛИСТУВАННІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

Автор(и)

  • Svitlana Olexandrivna Dushyna

Ключові слова:

літературна творчість, письменницька критика, епістолярна критика

Анотація

У статті на матеріалі приватної кореспонденції аналізуються літературно-критичні
погляди Максима Рильського. Зазначається, що цей аспект епістолярію поета до сьогодні залишається найменше дослідженим, проте актуальним явищем історії української літературної критики, оскільки в листах поета міститься багато оцінних суджень із приводу тогочасного літературного процесу, які формують уявлення про історико-літературний контекст доби, є джерелом знань про індивідуальну естетичну концепцію митця. Підкреслюється, що зі сторінок своїх листів Максим Рильський постає письменником та критиком, вимогливим до себе та інших. Основна увага зосереджується на наставницькій критиці, поглядах митця на роль і завдання літературної критики, його рефлексіях над її тогочасним станом, автокоментарях, роздумах над природою мистецтва. Акцентуються провідні критерії оцінки письменником художніх явищ, серед яких: ясність висловлювання; оригінальність у тематиці, тропіці, образах; чіткість композиції (особливо щодо сонетної структури); версифікаційна довершеність (ритмомелодика, римування); чистота мови; дотримання орфоепічних норм тощо. Автор переконливо доводить, що в своїх оцінках Максим Рильський завжди залишався вірний власним літературно-критичним переконанням: чесність, принциповість, конструктивність, обґрунтованість, конкретність та об’єктивність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Svitlana Olexandrivna Dushyna

аспірантка кафедри української літератури Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова.

Посилання

Вашків Л. Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі : [монографія] / Леся Вашків. — Тернопіль : Поліграфіст, 1998. — 135 с.

Заболотна Т. Епістолярна спадщина В. Винниченка: адресування і стиль : автореф. дис… канд. філол. Наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Заболотна Тетяна Валентинівна. — К, 2005. — 17 с.

Ільницький М. «Поетична концепція з музичним і малярським тлом». Творчість Михайла Яцкова // На перехрестях віку : У трьох кн. — Кн. ІІІ / Микола Ільницький. — К. : Видавничий дім

«Києво-Могилянська академія», 2009. — С. 112–256.

Крижанівський С. М.Т. Рильський — учений, критик, публіцист / С.А. Крижанівський // Радянське літературознавство. — 1970. — № 2. — С. 81–90.

Кузьменко В. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20–50-х років ХХ ст. : автореф. дис… канд. філол. Наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Кузьменко

Володимир Іванович. — К, 1999. — 36 с.

Лучук І. Що таке письменницька критика / Іван Лучук // Studia Methodologica / гол. ред. Р. Гром’як. — Тернопіль : ТНПУ, 2011. — Вип. 31. — С. 81–86.

Мазоха Г. Приватні кореспонденції Максима Рильського в літературному контексті 50–60-х років ХХ століття // Літературознавчі студії. — 2012. — Вип. 34. — С. 140–147.

Рильський М. Зібрання творів: у 20-ти т. — Т. 19 : Автобіографічні матеріали. Записні книжки. Листи (1907–1956) / Максим Рильський; ред. Л.М. Новиченко. — К. : Наукова думка, 1988. — 704 с.

Рильський М. Зібрання творів: у 20-ти т. — Т. 20 : Листи (1957–1964) / Максим Рильський ; ред. Л.М. Новиченко. — К. : Наукова думка, 1990. — 896 с.

Downloads


Переглядів анотації: 152

Опубліковано

2017-01-18

Як цитувати

Dushyna, S. O. (2017). ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА КРИТИКИ У ПРИВАТНОМУ ЛИСТУВАННІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (7). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/289

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства