ДИСКУРС СТАРІННЯ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПОЛІ США: ОБРАЗ ЛІТНЬОЇ ЛЮДИНИ В ДРАМАТУРГІЇ XVIII СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Anna Vladyslavivna Gaidash Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

старіння, геронтогенез, ідеал похилого віку, пуританська парадигма, метафора життя як подорожі, ейджизм

Анотація

У статті автор вивчає історико-філософські підвалини старіння в контексті західноєвропей-
ської та американської ментальностей XVI–XVIII ст. Послуговуючись працями Томаса Р. Коула «Життєвий шлях: історія культури старіння в Америці» та Симони де Бовуар «Зрілий вік», автор досліджує діахронічні аспекти геронтогенезу у соціокультурному полі США XVIII ст., зокрема у драматургії. При визначенні явища пізнього онтогенезу в гуманітаристиці важливим є формулювання ідеалу похилого віку. За Т.Р. Коулом, «досконала старість узаконює норми поведінки, доречні для останнього періоду життя, та забезпечує підтримку і стимул для подальшого існування». Приймаючи за визначальні дане твердження та інші провідні ідеологеми пуританської традиції щодо літнього віку, авторка наводить приклади їх імплементації у комедії Роялла Тайлера «Контраст» (1787). Так, у досліджуваній п’єсі актуалізовані нарис ідеального похилого віку та метафоричний образ життя як подорожі. На основі наведених вище прикладів авторка статті доводить, що попри маргінальність теми старіння у творі Р. Тайлера в образі літньої людини закодований складний амбівалентний комплекс, а геронтична картина світу XVIІІ ст. представлена ейджистськими поетикальними засобами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Anna Vladyslavivna Gaidash, Київський університет імені Бориса Грінченка

докторант кафедри української літератури і компаративістики, доцент кафедри перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент.

Посилання

Галлямова М.С. Национальное своеобразие английской драматургии XVIII века в литературе США до 1900 года [Электронный ресурс] / М.С. Галлямова // Режим доступу: http://gisap.eu/ru/

node/16951. —Назва з екрана. — Дата звернення: 30.01.2016.

Денисова Т. Пуританська традиція як плідна тенденція в літературі США / Тамара Денисова. Американські літературні студії в Україні. — К., 2004. — Випуск 1 «Пуританська традиція в літера-

турі США». — С. 36–43.

Елліотт Е. Ці неупокорені пуритани, які вижили у канонічних війнах / Еморі Елліотт. Американські літературні студії в Україні. — К., 2004. — Випуск 1 «Пуританська традиція в літературі США». — С. 240–257.

Залесова Н.М. Формирование и восприятие образа джентльмена в языке и культуре США [Электронный ресурс] / Н.М. Залесова // Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/

formirovanie-i-vospriyatie-obraza-dzhentlmena-v-yazyke-i-kulture-ssha. — Назва з екрану. — Дата звернення: 30.01.2016.

Beauvoir S. de. The coming of age / Simone de Beauvoir. Tr. By Patrick O’Brian. — New York : W.W. Norton and Company, 1996. — 585 p.

Cole T.R.The journey of life: a cultural history of aging in America / Thomas R. Cole. — Cambridge : Cambridge UP, 1992. — 260 р.

The Wordsworth companion to literature in English / Ed. by Ian Ousby. — Hertfordshire : Cambridge UP, 1994. — 1036 p.

Tyler R. The contrast / Royall Tyler. The Heath anthology of American literature. Ed. by Paul Smith. — Lexington : D.C. Health and Company, 1994. — P. 1102–1142.

Downloads


Переглядів анотації: 73

Опубліковано

2017-01-18

Як цитувати

Gaidash, A. V. (2017). ДИСКУРС СТАРІННЯ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПОЛІ США: ОБРАЗ ЛІТНЬОЇ ЛЮДИНИ В ДРАМАТУРГІЇ XVIII СТОЛІТТЯ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (7). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/287

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства