СИСТЕМА РЕЛІГІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПОЕТИЦІ МИТРОФАНА ДОВГАЛЕВСЬКОГО «САД ПОЕТИЧНИЙ» (1736/37)

Автор(и)

  • Olha Myhailivna Tsyhanok

Ключові слова:

релігійні цінності, Києво-Могилянська академія, Митрофан Довгалевський, «Сад поетичний»

Анотація

Релігійні цінності, що свідомо чи несвідомо сприймаються усіма членами спільноти вірую-
чих — важлива і не до кінця з’ясована складова релігійної ідентичності. У статті порівню-
ються сучасні погляди на релігійні цінності із системою, яка реконструйована на основі дослідження курсу лекцій із віршування (поетики) Києво-Могилянської академії 1736/37 навч. року. Проаналізовано близько восьмидесяти духовних віршів із цієї поетики з огляду на чотири рівні релігійних цінностей, про які пишуть сучасні дослідники (Бог і віра, цілі, засоби, цінності земного життя). Встановлено, що у поетиці Митрофана Довгалевського Богу приділено найбільше уваги. Взагалі не згадуються релігійні цінності, які мають характер кінцевої мети. Із засобів у віршах із поетики йдеться про Євхаристію і милостиню, хоча остання має не тільки християнську основу. Святі книги не згадуються, а цінності людського життя, на нашу думку, не усвідомлюються як релігійні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olha Myhailivna Tsyhanok

професор кафедри сучасних іноземних мов Київського національного торговельно-економічного університету та кафедри перекладу Київського університету імені Бориса
Грінченка, доктор філологічних наук, доцент.

Посилання

Виговський Л.А. Система та рівні вияву функціонування релігійних ценностей / Л.А. Виговський // Наука. Релігія. Суспільство. — Донецьк, 2004. — № 4. — С. 137–143. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://iai.dn.ua/_u/iai/dtp/CONF/4_2004/articles/stat32.html. — Назва з екрана.

Данилюк О.Я. Вплив ціннісної системи Римо-католицької церкви на формування соціальної ідентичності в контексті трансформації українського суспільства / О.Я. Данилюк // Наука. Релігія.

Суспільство. — 2011. — № 1. — С. 141–146. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nrs_2011 _1_24. — Назва з екрана.

Довгалевський Митрофан. Поетика («Сад поетичний») / Митрофан Довгалевський [пер. i прим. В.П. Маслюка]. — К. : Мистецтво, 1973. — 436 с.

Светские и религиозные ценности в современной России [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.protestant.ru/news/church/ofchrist/article /1356246. — Назва з екрана.

Тематический философский словарь [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://thematic_philosophical.academic.ru/РЕЛИГИОЗНЫЕ_ЦЕННОСТИ. — Назва з екрана.

Цыганок Ольга. Cтихи о Пресвятой Богородице в поэтике Митрофана Довгалевского «Hortus poēticus...» [Сад поэтический...] (1736/37) / Ольга Цыганок // Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education [ed. by M.M. Tytko]. — 2015 (Друкується).

Цыганок Ольга. Религиозные стихи в учебнике Киево-Могилянской академии «Hortus poeticus…» [Сад поэтический…] (1736/37) / ОльгаЦыганок// Religious and Sacred Poetry: An International

Quarterly of Religion, Culture and Education [ed. by M.M. Tytko]. — 2015 (Друкується).

Hortus poëticus legendi gratia flores et fructus ligatae et solutae orationis in alma Kijoviensi Academia Mohylozaborowsciana in ... […] 1736 anno. — ІР НБУВ, фонд 305, шифр ДС/261, арк. 1–184; фонд 307, шифр 521 П / 1710, арк. 1–162.

Downloads


Переглядів анотації: 94

Опубліковано

2017-01-18

Як цитувати

Tsyhanok, O. M. (2017). СИСТЕМА РЕЛІГІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПОЕТИЦІ МИТРОФАНА ДОВГАЛЕВСЬКОГО «САД ПОЕТИЧНИЙ» (1736/37). Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (7). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/293

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства