Українська драматургія і театральний контекст після Революції Гідності: куди рухаємося і що толеруємо?

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.1

Ключові слова:

ідентичність, антологія, колоніальні/постколоніальні дискурси, культурні практики, репертуар, толерантність

Анотація

У статті розглянуто вектор розвитку української драматургії і театру після Революції Гідності (2014-2021 рр.). Увагу зосереджено на тому, що в українську драматургію Майданом привнесено нові смисли, які обертаються довкола оформлення нової посттоталітарної/постколоніальної української ідентичності, що проявляється в активізації та нових форматах оформлення та фіксації сучасного драматургічного процесу (нові проблемно-тематичні дискурсивні поля драми, видання окремих книжок з п’єсами, концептуально новий етап укладання драматургічних антологій – “етап колекцій”, який реалізує Відділ драматургічних проєктів Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса). Досліджено суттєві відмінності між зваженою “академічною” версією сучасної драматургічної динаміки, в якій враховано естетичні, етичні і громадянські критерії, та “неакадемічною”, на засадах нонселекції та вільного доступу, картиною, в якій надмірно толеруються російська мова, культура, тексти, інтертексти і смисли, що в умовах російської гібридної війни з Україною є рудиментарною колоніальною практикою культури. Якщо до цього додати російський/російськомовний репертуар більшості українських театрів, як державних, так і недержавних, участь українських драматургів і театральних топ-менеджерів у культурних акціях країни-агресора, невиконання критичною більшістю українських театрів Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та спроби окремих драматургів/акторів/режисерів/театрів зухвало транслювати на публіку відверто російські смисли, то загальна картина вимальовується доволі сумна. З іншого боку, є чимало промовистих фактів, які демонструють спроби українського театру вийти з колоніальних лещат і набути нової ідентичності , і такі спроби треба всіляко підтримувати. Загалом поданий у статті аналіз – це підстави для серйозних фахових міркувань про неспіввіднесність справжньої тоерантності з колоніальними наративами та культурними практиками.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Бондарева, Київський університет імені Бориса Грінченка

Професор, головний науковий співробітник кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Бібліотека української драматургії. https://ukrdramalib.com.ua/

Бондарева, О. (2021). Сучасні драматургічні антології у контексті антологізації українських культурних процесів. Стаття 1. Етап пошуку форматів (1979-2014). Курбасівські читання, 16, 50-86.

Галета, О. (2015). Від антології до онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття. Київ: Смолоскип.

Драматург. https://dramaturg.org.ua/

Драматургия. teatre.com.ua/ukrdrama/

Драматургічна інтернет-бібліотека НЦТМ імені Леся Курбаса. http://www.kurbas.org.ua/dramlab/dramlibrary.html  

Корнієнко, Н. (2016). Культура як суб’єкт. Вступ. Курбасівські читання, 11, 7–10.

Любимовка. https://lubimovka.ru   

Ополченці – Документальна вистава та обговорення. URL: https://moemisto.ua/kiev/vistava-opolchentsi---pokaz-3103-81958.html)

Тамара Трунова. https://drama-comedy.kiev.ua/collective/tamara-trunova/

Українська драматургія. https://ukrdrama.at.ua/

УкрДрамаХаб.  https://ukrdramahub.blogspot.com/

Уповноважений із захисту державної мови.  https://www.facebook.com/govuamova/posts/452635729865794

REFERENCES

Bondareva, O. (2021). Contemporary dramatic anthologies in the context of anthologization of Ukrainian cultural processes. Article 1. The stage of searching for formats (1979–2014). Kurbas reading, 16, 50-86.

Commissioner for the Protection of the State Language. https://www.facebook.com/govuamova/posts/452635729865794

Drama online library of Les Kurbas National Center for Theater Arts. http://www.kurbas.org.ua/dramlab/dramlibrary.html  

Dramaturg. https://dramaturg.org.ua/

Dramaturgijateatre.com.ua/ukrdrama/

Galeta, O. (2015). From anthology to ontology: anthology as a way of representing Ukrainian literature of the end of the XIX - beginning of the XXI century. Kiуv: Smoloskyp.

Kornienko, N. (2016). Culture as a subject. Introduction. Kurbas reading, 11, 7-10.

Library of Ukrainian Drama. https://ukrdramalib.com.ua/

Lubimovka. https://lubimovka.ru   

Militia – Documentary and discussion. https://moemisto.ua/kiev/vistava-opolchentsi---pokaz-3103-81958.html)

Tamara Trunova. https://drama-comedy.kiev.ua/collective/tamara-trunova/

Ukrainian drama. https://ukrdrama.at.ua/

UkrDrmaHub.  https://ukrdramahub.blogspot.com/

Downloads


Переглядів анотації: 448

Опубліковано

30.12.2021

Як цитувати

Бондарева, О. (2021). Українська драматургія і театральний контекст після Революції Гідності: куди рухаємося і що толеруємо?. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (18), 6–12. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.1

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства