“JUGURTA” ІВАНА ФРАНКА: МОЛОДИЙ АВТОР МІЖ СТИЛІВ, ЕПОХ ТА ІДЕОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Roman Kozlov

Ключові слова:

Іван Франко, драматургія, “Jugurta”, стиль

Анотація

У статті здійснено спробу дослідити першу п’єсу Івана Франка “Jugurta”, яка й  досі зали- шається недостатньо вивчена. У ній автор розв’язував складне завдання перекладу змісту з мови епосу-хроніки на мову драми. У процесі такої трансляції актуалізувалися первинні сти- льові взірці І. Франка. Також простежено, як у творі поєднані історичний сюжет, стилістика класичної європейської драми та соціалістичні ідеї 1870-х років.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Roman Kozlov

професор кафедри української та світової літератур Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», доктор філологічних наук

Посилання

Бібліотека Івана Франка: Науковий опис : у 4 т. — К. : Критика, 2010. — Т. 1. — 624 с.

Возняк М. Франкові «Три князі на один престіл» / М. Возняк // Діло. — 1929. — № 182 (11 473). — 16 серпня. — С. 2–3.

Горак Р. Іван Франко / Р. Горак, Я. Гнатів. — Львів, 2009. — Кн. 10 : Quo tendis, ч. 2. : У притворі вічності. — 360 с.

Горак Р. Іван Франко / Р. Горак, Я. Гнатів. — Львів, 2002. — Кн. 3 : Гімназія. — 360 с.

Деркач М. Серед блокнотів і записок Івана Франка / М. Деркач // Література і мистецтво. — Львів, 1941. — Вип. 5. — С. 38–42.

Мороз З.П. Західноукраїнська історична драма другої половини ХІХ ст. (Нариси з історії становлення і розвитку) // На позиціях народності : дослідження у 2 т. / З.П. Мороз. — К. : Дніпро,

— Т. 1. — С. 309–417.

Пачовський Т.І. Невідома драма І. Франка польською мовою / Т.І. Пачовський // Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий наук. зб. — Львів : Вид-во Львівського ун-ту,

— Вип. 14 : Іван Франко. Статті і матеріали. — С. 22–29, 64–84.

Збірник наукових праць (філологічні науки) • № 6, 2015 р. 43

Пилипчук Р. Ранні театральні зацікавлення Івана Франка / Р. Пилипчук // Вісник Львівського ун-ту. — 2006. — Вип. 6. — С. 3–39. — (Серія «Мистецтвознавство»).

Саллюстий Крисп Гай. Югуртинская война / Гай Саллюстий Крисп // Сочинения. — М. : Наука, 1981. — С. 40–115.

Франко І. Jugurta / І. Франко // Зібрання творів у 50 томах. — К., 1979. — Т. 23. — С. 179–253.

Франко І. Гірчичне зерно / І. Франко // Зібрання творів у 50 томах. — К., 1979. — Т. 21. — С. 316–332.

Франко І. Петрії й Довбущуки. Передмова / І. Франко // Зібрання творів у 50 томах. — К., 1979. — Т. 22. — С. 327–329.

Щурат С. Перші літературні спроби Івана Франка / С. Щурат // Іван Франко. Статті і матеріали. — Львів : Львів. держ. ун-т, 1949. — Зб. 2. — С. 87–148.

Downloads


Переглядів анотації: 76

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Kozlov, R. (2016). “JUGURTA” ІВАНА ФРАНКА: МОЛОДИЙ АВТОР МІЖ СТИЛІВ, ЕПОХ ТА ІДЕОЛОГІЙ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/190

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства