Диптих А. С. Баєтт «Янголи і комахи» як взірець постмодерністської вікторіани

Автор(и)

  • Олена Анненкова Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-6578-3531

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2024.23.1

Ключові слова:

А. С. Баєтт, «Янголи і комахи», диптих, вікторіана, вікторіанська епоха, вікторіанський текст

Анотація

У статті аналізується диптих А.С. Баєтт «Янголи і комахи» з огляду на специфіку функціонування в ньому вікторіанського коду, який складає основу оригінальної вікторіани сучасної британської письменниці. «Янголи і комахи» обрані як особливий і показовий зразок рецепції, рефлексії та  інтерпретації сучасними британськими письменниками культурно-історичної та мистецько-художньої спадщини вікторіанської епохи. У новелах диптиха «Янголи і комахи», зокрема в «Морфо Євгенії» та «Шлюбному янголі», продемонстрований продуктивний діалог із  вікторіанством та одночасно концептуальні зсуви в  його осмисленні та  висвітленні тих аспектів життя вікторіанців, що перебували на маргінесах вікторіанських наративів у  ХІХ столітті. Вікторіанський код фундує особливу архітектоніку диптиха, що ви-значило мету цієї розвідки — з’ясувати особливості вікторіанського коду та принципи його репрезентації у творі.

А.С. Баєтт реконструює вікторіанську епоху через стилізацію і пастиш. Авторка створює широку панораму вікторіанства, фіксуючи найприкметніші риси його духовної та  матеріальної культури: ключові ідейно-філософські тенденції та  антиномії, наукові й  релігійні суперечки, вікторіанські цінності, особливий вікторіанський побут, маєтки та  інтер’єри, традиції і  звичаї, розподіл чоловічих та  жіночих ролей у  соціумі й  сім’ї, коло повсякденних інтересів і дозвілля. Водночас вікторіанство реінтерпретується крізь призму постмодерністської візії і  за  допомогою постмодерністської стратегії письма. А.С. Баєтт фокусує свою увагу на маргіналізованих чи взагалі замовчуваних у літературному вікторіанському дискурсі темах, порушуючи, зокрема, табуйовані за  тих часів проблеми гомосексуальних та  інцестуальних стосунків, відтворюючи різні типи жіночих характерів, фіксуючи появу нового типу жінки  — незалежної, самодостатньої, розумної. А.С. Баєтт актуалізує традицію класичного реалістичного вікторіанського роману ХІХ століття (датування подій, точні вказування місць дії, зосередженість на деталях речового світу, портретах і пейзажах в  їхніх конвенційних функціях), проте робить це мовою, доступною для  сучасного читача, маючи за мету дати змогу своїм сучасникам не лише глибше пізнати історію та збагатити уявлення про вікторіанську епоху, зруйнувавши стереотипи, а й через розуміння минулого краще усвідомити причини теперішніх проблем і негараздів. Встановлені в «Янголах і комах» вагомі й конститутивні складники вікторіанського коду визначають оригінальність дослідження, а його аналіз дає змогу констатувати наявність «вікторіанського тексту» в обох новелах диптиха, що робить твір А.С. Баєтт яскравою і самобутньою енциклопедією вікторіанської доби.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bradbury, M. (2012). Brytanskyi roman novoho chasu [The Modern British Novel]. Kyiv : MSBrand Corporation Agency [in Ukrainian].

Tupakhina, O. (2014). Zhanrovi modeli viktorianskoi literatury u postmodernistskomu interieri romanu Hrema Svifta “Ever After” [Victorian genre model in postmodern interior of Graham Swift’s novel “Ever After”]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Filolohiia, 8(2), 21–26 [in Ukrainian].

Buda, A. (2015). In the postmodernism mirror: intertextuality in Angels and Insects by Antonia Susan Byatt. Journal of Language and Cultural Education, 3(2), 66–70 [In English].

https://doi.org/10.1515/jolace-2015-0015

Byatt, A. S. (1993). Angels & Insects: Two Novellas. Random House of Canada, Limited [In English].

https://bookreadfree.com/436559/10726411.amp

Byatt, A. S. (1999). On Histories and Stories: Selected Essays. Cambridge, Massachusetts: Cambridge University Press [In English].

https://www.slideshare.net/FarijulBari/on-histories-and-stories-selected-essays-by-as-byatt-farijulbarigmailcom

Hansson, H. (1999). The Double Voice of Metaphor: A.S. Byatt “Morpho Eugenia”. Twentieth Century Literature, 45(4), 452–466 [In English].

https://doi.org/10.2307/441947

Lackey, M. (2008). A.S. Byatt’s “Morpho Eugenia: Prolegomena to Any Future Theory. University of Minnesota Morris, College Literature: John Hopkins University Press, 35(1), 128–147 [In English].

https://doi.org/10.1353/lit.2008.0011

Primorac, A., Balint-Feudvarski, I. (2011). Gender Subversion and Victoriana in A.S. Byatt’s “Morpho Evgenia”. Zbornik radove Filozofckogo fakulteta u Splitu, 4, 221–235 [In English].

Sturrock, J. (2002/03). Angels, Insects, and Analogy: A.S. Byatt’s “Morpho Eugenia”. Connotations, 12(1), 93–104 [In English].

Tryniecka, A. (2015). The Revisionary Influence: Neo-Victorian Fiction and the Past Redeemed. Athens Journal of Philology, 2(4), 255–264 [In English].

https://doi.org/10.30958/ajp.2-4-4

Downloads


Переглядів анотації: 22

Опубліковано

30.06.2024

Як цитувати

Анненкова, О. (2024). Диптих А. С. Баєтт «Янголи і комахи» як взірець постмодерністської вікторіани. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (23), 6–14. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2024.23.1

Номер

Розділ

Наукові статті