АПОКАЛІПСИС ЯК АЛЬТЕРНАТИВА НЕСКІНЧЕННОСТІ СТРАЖДАННЯ: ДО ПИТАННЯ ПРО ВИТОКИ ХУДОЖНЬОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ТА МИСТЕЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2022.20.1

Ключові слова:

картина світу, апокаліптичні мотиви, символ, інтерпретація, архетип, міф, духовна культура

Анотація

У статті завершальна книга Біблії – «Об’явлення Івана Богослова» – розглядається як визначальна для мистецького бачення історії, що формується у просторі європейської культури. З опорою на настанови Н. Фрая аналізуються окремі мотиви «Об’явлення», інтерпретація яких має особливе значення в контексті розвитку європейської літератури, зокрема, в плані векторів художньої концептуалізації історії. Відповідно до створюваної у «Об’явленні» картини, символічно узгодженої зі Старим Заповітом і Євангелічною проповіддю, кожна окрема людина і все людство в цілому опиняється перед альтернативою катастрофічного завершення історії або якісного перетворення часу, що може стати результатом духовних зусиль людей, вибору на користь каяття і очищення. Здатність символів «Об’явлення Івана Богослова» наповнюватись актуальними для інтерпретаторів значеннями у кожну нову історичну епоху акцентує проблему осмислення історичних подій, рефлексії щодо перебігу культуроґенезу, що розгортаються передусім у просторі мистецького дискурсу. Механізми осмислення індивідуального та загального буття, задіяні в процесі літературно-художньої творчості, характеризуються як похідні від релігійної картини світу, зв’язок із якою мистецтво зберігає на рівні символізації зображуваного. Архетипи колективного несвідомого, що, відповідно до глибинної психології К. Ґ. Юнґа, проглядають крізь символічні конструкції мистецтва, підкреслюють укоріненість процесів смислопородження у релігійних переживаннях, їх міфологічному оформленні/усвідомленні. В цьому контексті особливого значення набуває сам феномен літературно-художньої творчості, що неначе надбудовується над релігійно-міфологічним баченням та осмисленням буття. Апокаліптичний мотив катастрофічного припинення існування фікційного світу, що отримує найвищий розвиток у літературі доби постмодерну, інтерпретується як похідний від симулякризації постмодерністського мистецтва, його розриву із провідними мистецькими традиціями минулого, укоріненими у синкретичних первнях духовної культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bibliia abo Knyhy Sviatoho Pysma Staroho i Novoho Zapovitu: iz movy davnoievreiskoi i hretskoi na ukrainsku doslivno nanovo perekladena. (2019). [The Bible or the Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments: From the ancient Hebrew and Greek languages into Ukrainian verbatim translated anew]. Per. I. Ohiienko, Kyiv: Skhidnoievropeiska humanitarna misiia, 1409 p. [in Ukrainian].

Bilous, P. V. (2015). Ukrainska serednovichna literatura: monohrafiia [Ukrainian Medieval Literature: monograph]. Zhytomyr, 579 p. [in Ukrainian].

Braterska-Dron, M. (2012). Tema apokalipsysu v kinomystetstvi [The Theme of the Apocalypse in Cinema]. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Filosofiia, kulturolohiia, sotsiolohiia, Vol. 3, pp. 25–31 [in Ukrainian].

Bondarieva, O. (2006). Mif i drama u novitnomu literaturnomu konteksti: ponovlennia strukturnoho zviazku cherez zhanrove modeliuvannia: monohrafiia [Myth and Drama in the Modern Literary Context: Renewal of structural connection through genre modeling: monograph]. Kyiv: Chetverta khvylia, 512 p. [in Ukrainian].

Hundorova, T. (2005). Pisliachornobylska biblioteka. Ukrainskyi literaturnyi postmodern [Post-Chernobyl Library. Ukrainian Literary Postmodern]. Kyiv: Krytyka, 264 p. [in Ukrainian].

Hutsol, M. I. (2015). Retseptsiia tradytsiinykh obraziv i siuzhetiv v ukrainskii dramaturhii kintsia 20 — pochatku 21 stolit [Reception of Traditional Images and Plots in Ukrainian Drama of the Late 20th and Early 21st Centuries]. Dysertatsiia ... kand. filol. nauk: 10.01.01, Kyiv, Kyiv Borys Grinchenko University, 200 p. [in Ukrainian].

Lanovyk, Z. (2006). Hermeneutica Sacra [Hermeneutica Sacra]. Ternopil: Redaktsiino-vydavnychyi viddil TNPU, 587 p. [in Ukrainian].

Frye, Northrop (2010). Velykyi kod: Bibliia i literatura [The Great Code: The Bible and Literature]. Per. z anhl. I. Starovoit, Lviv: Litopys, 362 p. [in Ukrainian].

Kharlan, O. (2008). Modeli katastrofizmu v ukrainskii ta polskii prozi mizhvoiennoho dvadtsiatylittia [The Models of Catastrophism in Ukrainian and Polish Prose of the Interwar Twenty Years]. Avtoref. … dokt. filol. nauk, 10.01.05 — porivnialne literaturoznavstvo, Kyiv, 42 p. [in Ukrainian].

Jaspers, K. (1991) Smysl i naznachenie istorii [The Origin and Goal of History]. Per. s nem. M. I. Levina; vstup. st. P. P. Gaidenko, Moscow: Politizdat, 527 p. (Myslyteli 20 v.) [in Russian].

Downloads


Переглядів анотації: 127

Опубліковано

30.12.2022

Як цитувати

Астрахан, Н. (2022). АПОКАЛІПСИС ЯК АЛЬТЕРНАТИВА НЕСКІНЧЕННОСТІ СТРАЖДАННЯ: ДО ПИТАННЯ ПРО ВИТОКИ ХУДОЖНЬОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ТА МИСТЕЦТВА . Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (20), 6–13. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2022.20.1

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства