МЕТАЛІТЕРАТУРА ЯК СПОСІБ ОПРИЯВНЕННЯ МЕТАРЕАЛЬНОСТІ: НА ШЛЯХУ ДО НОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Автор(и)

  • Наталія Астрахан Житомирський державний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.17.1

Ключові слова:

металітература, металітературність, модернізм, постмодернізм, метабола, метареальність, художня картина світу

Анотація

У статті розглядається феномен металітературності як виявлення авторефлексії, притаманної літературно-художній творчості. Здійснюється спроба охарактеризувати явище металітератури, що відображає основні закономірності літературного розвитку ХХ століття, набуваючи особливого значення в контексті переходу від модернізму до постмодернізму. Зазначається, що проблема взаємин мистецтва і реальності переосмислюється у зв’язку зі становленням і розвитком літератури модернізму, найбільш значущі твори якої так або інакше причетні до оновлення векторів художнього вирішення цієї проблеми. Аналізуються естетичні, світоглядні та поетикальні особливості літератури модернізму, демонструється зміщення, що їх зазнає змістовна сфера модерністських творів у зв’язку із потракутванням проблеми взаємин мистецтва і дійсності, а також визначається їх поетикальне підґрунтя. Акцентується той момент, що металітературність у різних її виявах, художньо досліджуючи феномен літератури, відкриває перспективи нового бачення реальності, уможливлює розширення та поглиблення меж її розуміння. Стверджуючи необхідність досвіду літератури у межах екзистенційного самоусвідомлення й у такий спосіб знімаючи кордон між мистецькими та реальними вимірами буття («справжнє життя – це література», на думку М. Пруста), модерністи наблизились до поглядів представників філософської герменевтики. Реміфологізація, що характеризує модерністський літературно-художній дискурс, також може бути осмислена у зв’язку із необхідністю досягнення кореляції мистецьких смислів з буттєвими, пошуку шляхів їх ототожнення та легітимізації в ситуації кризи релігійної свідомості. Оформлення нової конфігурації поєднання античних та біблійно-християнських метаобразів в процесі реміфологізації зумовлює побудову нової картини світу та концепції людини, забезпечує досягнення багатоаспектного бачення реальності. Введення в твори літератури постмодернізму метаболічного образу книги забезпечує художнє оприявнення відкритої модернізмом метареальності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads


Переглядів анотації: 165

Опубліковано

2021-06-30

Як цитувати

Астрахан, Н. (2021). МЕТАЛІТЕРАТУРА ЯК СПОСІБ ОПРИЯВНЕННЯ МЕТАРЕАЛЬНОСТІ: НА ШЛЯХУ ДО НОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (17), 6–15. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.17.1

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства