МІФОСЦЕНАРНИЙ КОД ПАМ’ЯТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЛЮБКА ДЕРЕША)

Iuliia Vyshnytska

Анотація


У статті проаналізовано одну з концептуальних домінант творчості сучасного українського письменника Любка Дереша — пам’ять. Концепт пам’яті дешифровано за допомогою міфосценарного коду. Міфологічний сценарій початку варіюється в романах письменника мікросценаріями занурення в глибини пам’яті, усезнання, поверненням у Хаос, а отілесненість пам’яті-спогадів провокується втратою/щезанням/розщепленням «я» й осягненням Вічності.
Одночасно спостерігається моделювання міфосценарію творення я-космосу як занурення в потойбіччя свідомості / у підсвідоме. Реконструйовано ідіостильовий варіант сценарію космотворення «Нерест писанок». Концепт пам’яті є ключовим при реконструкції міфосценарію творення реальності через вибір. Описано змикання міфосценаріїв кінця та ініціації через актуалізацію мотивів страху, тривоги, напруги, спеки, а також образу ящірки як ізоморфу першохаосу. Усі вони відтворюють семантику позачасся. У цьому ж вимірі письменник моделює
міфосценарій ініціації, що обертається для героя з феноменальними здібностями трагічною спробою — несвободою, «нарізкою пам’яті».


Ключові слова


концепт пам’яті; міфологічний сценарій; міфоконструкт; міфологема; мотив; ініціація

Повний текст:

PDF

Посилання


Вишницька Ю.В. Міфологічні сценарії в сучасному художньому дискурсі: спроба типологізації / Ю.В. Вишницька // Мова і культура (Науковий журнал). — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. — Вип. 18. — Т. V (180). — С. 74–81.

Дереш Л. Намір! [Текст] / Любко Дереш ; вступ. ст. Ю.Р. Іздрика. — Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2008. — 272 с.

Дереш Л. Поклоніння ящірці: Як нищити ангелів : роман / Любко Дереш ; худож.-оформлювач І.В. Осипов. — Х. : Фоліо, 2009. — 189 с. — (Графіті).

Кайку Мічіо. Майбутнє розуму / Мічіо Кайку ; пер. з англ. Анжела Кам’янець. — Л. : Літопис, 2017. — 408 с.

Кулакевич Л.М. Концепт пам’яті в романі Любка Дереша «Намір!» / Л.М. Кулакевич // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. — Бердянськ, 2015. — Вип. VІІІ. — С. 186–193.

Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять / П’єр Нора ; пер. із фр. А. Рєпи. — К. : ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2014. — 272 с.

Харчук Р.Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період : навч. посіб. / Р.Б. Харчук. — К. : ВЦ «Академія», 2008. — 248 с. — (Альма-матер).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.