ТЕКСТОВІ ВАРІАНТИ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО МІФОСЦЕНАРІЮ ГАЛИНИ ПАГУТЯК

Автор(и)

  • Iuliia Vyshnytska Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

Ключові слова:

есхатологічний міф, міфосценарій, індивідуально-авторська модель, Галина Пагутяк, ізоморф, міфологема, медіатор, психологічний асоціатив, символ, текстовий простір, хронотоп

Анотація

У статті проаналізовано варіанти міфосценарію кінця в художніх творах сучасної української письменниці Галини Пагутяк. Поліваріантний міфосценарій є семіотичним конструктом міфо- логемно-міфомодельного типу. Серед ключових міфологем виокремлюються «вода», «упир», «пустка». Домінантними міфологічними моделями є гідроморфна, ороморфна та артефак- туальна.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Iuliia Vyshnytska, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Гачев Г. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос / Г. Гачев. — М. : Издательская группа «Прогресс» — «Культура», 1995. — 480с.

Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В.В. Жайворонок. — К. : Довіра, 2006. — 703 с.

Історії літератури : зб. статей / упоряд. О. Галета, Є. Гулевич, З. Рибчинська (Центр гуманітарних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка). — К. : Смолоскип ; Львів : Літопис, 2010. — 184+184 с.

(«Соло триває… нові голоси», № 4 : Юрко Прохасько, «Чи можлива історія “галицької літератури?”: Лекція на пошану Соломії Павличко).

Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов / М.М. Маковский. — М., 1996. — 416 с.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології / І. Нечуй-Левицький. — К. : АТ «Обереги», 1992. — 88 с.

Пагутяк Г. Зачаровані музиканти : роман-феєрія / Г. Пагутяк. — К. : Ярославів вал, 2010. —224 с.

Пагутяк Г. Урізька готика : роман / Г. Пагутяк. — 2-ге вид. — К. : Дуліби, 2012. — 352 с. — (Склянка крові з льодом).

Пагутяк Г. Записки Білого Пташка. Вибране : романи та повісті / Г. Пагутяк. — Львів : ЛА «Піраміда», 2013. — 292 с.

Слухай Н.В. Етноконцепти та міфологія східних слов’ян в аспекті лінгвокультурології / Н.В. Слухай. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. — 167 с.

Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат / В. Сокіл. — К. : Наук. думка, 1995. — 157 с.

Фрейденберг О.М. Миф и литература древности / .М. Фрейденберг. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1998. — 800 с. — (Исследования по фольклору и мифологии Востока).

Харчук Р. Одкровення Галини Пагутяк (Галина Пагутяк. Захід сонця в Урожі. — Л., 2007) / Р. Харчук // Альманах «ЛітАкцент». — К. : Темпора, 2009. — 492 с. ; іл. — С. 220–222.

Ярмусь С. Духовність українського народу [Текст] : Короткий орієнтаційний нарис / С. Ярмусь ; передм. Ю. Мулик-Луцик. — Вінніпег : Волинь, 1983. — Ч. 51. — 227 с. — (Інститут дослідів

Волині).

Downloads


Переглядів анотації: 91

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Vyshnytska, I. (2016). ТЕКСТОВІ ВАРІАНТИ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО МІФОСЦЕНАРІЮ ГАЛИНИ ПАГУТЯК. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/169