ЧИТАЧ У КОМУНІКАТИВНОМУ ДИСКУРСІ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛУ

Halyna Bitkivska

Анотація


У статті досліджуються особливості комунікативного дискурсу сучасного літературного журналу. Висловлено припущення, що класичну рецептивну тріаду «автор — текст — читач» відповідно до специфіки літературного журналу можна уточнити: «автор + редактор-упорядник — журнал як цілісний текст — читач». На основі матеріалів журналів «Всесвіт» та «Иностранная литература» здійснено культурно-семіотичну реконструкцію образу читача з ключовою метафорою «емоційний ландшафт читання». Визначено основні складники читацького досвіду, зокрема: очікування, насолода від володіння, перше читання, перепрочитання, інтерпретація, колекціонування тощо. У подальшому дослідженні важливо зосередитися на особливостях моделювання образів автора та читача, зумовлених специфікою літературного журналу як типу видання.


Ключові слова


комунікативний дискурс; літературний журнал; читач; культурно-семіотична реконструкція; емоційний ландшафт читання

Повний текст:

PDF

Посилання


Вестник иностранной литературы, 1891–1894 [Електронний ресурс] // Иностранная литература. — 2002. — № 6. — Режим доступу : http://magazines.russ.ru/-inostran/2002/6/vest.html

Всесвіт. — 1992. — № 1–2. — 240 с.

Дзюба К.А. Літературно-художні журнали в системі міжкультурної комунікації : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Катерина Анатоліївна Дзюба ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2016. — 19 с.

Ізер В. Процес читання, феноменологічне наближення / В. Ізер // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. — Л. : Літопис, 1996. — С. 263–276.

Микитенко О. Феномен «Всесвіту». Історико-критичний нарис / О. Микитенко // «Всесвіт» у ХХ сторіччі : бібліогр. покаж. змісту укр. журналу інозем. літ. за 1925–2000 рр. / уклад.

О.І. Микитенко, Г.І. Гамалій. — К. : Вид. дім «Всесвіт», 2004. — С. 625–671.

Самутина Н. Практики эмоционального чтения и любительская литература [Электронный ресурс] / Н. Самутина // Новое литературное обозрение. — 2017. — № 1. — Режим доступа : http://

magazines.russ.ru/nlo/2017/1/praktiki-emocionalnogo-chteniya-i-lyubitelskaya-literatura.html

Павлюх Н.М. Проблема читача у європейській літературі та європейському літературознавстві доби романтизму : дис. … канд. філол. наук : 10.01.06 / Павлюх Наталія Миколаївна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка. — Дрогобич, 2015. — 220 с.

Федута А.И. «Кто б ни был ты, о мой читатель … »: проблема читателя в литературе пушкинской эпохи / А.И. Федута. — Минск : Лимариус, 2015. — 400 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.