ЛІТЕРАТУРНА ПРОЄКЦІЯ ПАНДЕМІЇ В РОМАНІ МАРЛЕН ГАУСГОФЕР «ЗА СТІНОЮ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2022.20.2

Ключові слова:

літературна проєкція пандемії, неоміфологізм, міфосценарій, міфологема, архаїчна бінарна опозиція

Анотація

Контекст доби може спровокувати несподіване прочитання тієї чи іншої книги з огляду на перегуки її мотивів із поточними суспільними реаліями. Сюжет роману М. Гаусгофер настільки виразно перегукується з феноменами сьогодення, що спонукає до його чергового переосмислення. Хоча твір був виданий німецькою мовою ще в 1963 році, до українського читача він дійшов у перекладі лише в 2020 році, що обумовлює невелику кількість розвідок, присвячених його літературознавчому аналізу. Останнім часом збільшилася кількість рецензій на цей роман в англомовній літературній критиці, що акцентують потребу в реінтерпретації твору в контексті поширення коронавірусної інфекції, у чому вбачаємо актуальність теми запропонованої розвідки. Мета статті – дослідити специфіку літературної проєкції пандемії в романі Марлен Гаусгофер «За стіною», ідентифікуючи й аналізуючи художні версії міфосценаріїв у творі.

Теоретичною основою дослідження було обрано концепцію Ю. Вишницької, викладену в монографії «Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах». У ході роботи було використано такі методи літературознавчого аналізу, як інтертекстуальний, семіологічний, психоаналітичний і поетологічний. Уже на початку роману «За стіною» оприявнюються елементи міфосценарію кінця, в основі якого лежить есхатологічний сюжет. Цей міфосценарій у творі М. Гаусгофер виступає частиною дуалістичної моделі разом із міфосценарієм початку, яка є універсальною світоглядною моделлю. В антиутопії «За стіною» можна вбачати самобутню літературну проєкцію пандемії, що найчіткіше оприсутнюється в сюжеті про ізоляцію, в артикуляції базової архаїчної опозиції «життя–смерть». У романі австрійської письменниці ця проєкція переконливо візуалізована в міфосценаріях початку, кінця та ініціації, що виявляють дифузність контурів структури й ознаки трансгенності – здатності одного міфосценарію перетікати в інший. Інтерпретація цих міфосценаріїв дозволяє ідентифікувати аналізований твір як зразок неоміфологічної літератури. Антиутопія М. Гаусгофер відкриває простір для різноаспектних літературознавчих студій, зокрема, перспективи її подальшого вивчення можна вбачати в психоаналітичному дослідженні стану героїні-оповідачки, викликаного ізоляцією.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Vyshnytska, Yu. (2016). Mifolohichni stsenarii v suchasnomu khudozhniomu ta publitsystychnomu dyskursakh [Mythological Scenarios in Modern Literary and Journalistic Discourses]. Monohraph, K.: Borys Grinchenko Kyiv University, 614 p. [in Ukrainian].

Haushofer, M. (2020). Za stinoiu. Lviv: Vydavnytstvo Staroho Leva, 296 p. [in Ukrainian].

Kushei, K. (2022). Pro stiny materialni i beztilesni. [in Ukrainian]. https://lysty.net.ua/zastinoyu/

Uliura, H. (2020). Zhinka za stinoiu. [in Ukrainian]. https://zbruc.eu/node/101558

Douglas, E. (July 27, 2022). Survival Tale “The Wall” Pits a Woman against Strange Forces. [in English]. https://www.csmonitor.com/Books/Book-Reviews/2022/0727/Survival-tale-The-Wall-pits-a-woman-against-strange-forces

Ferragamo, E. (2021). Marlen Haushofer’s The Wall and the Post-Nuclear Culture of the Face. Sign Systems Studies, 2021, 49 (3/4), pp. 383–399 [in English]. https://ojs.utlib.ee/index.php/sss/article/view/SSS.2021.49.3-4.07

Huffman, N. (2022). Escaping the Patryarchy for Good. [in English]. https://www.theatlantic.com/books/archive/2022/08/the-wall-marlen-haushofer-book/671071/

Sestanovich, C. (June 22, 2022). Bach to the Wall. [in English]. https://thebaffler.com/latest/back-to-the-wall-sestanovich

Downloads


Переглядів анотації: 94

Опубліковано

30.12.2022

Як цитувати

Бокшань, Г. (2022). ЛІТЕРАТУРНА ПРОЄКЦІЯ ПАНДЕМІЇ В РОМАНІ МАРЛЕН ГАУСГОФЕР «ЗА СТІНОЮ». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (20), 14–19. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2022.20.2

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства