Contemporary interpretation of the development of ukrainian literary studies

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.12

Анотація

Рецензія на монографію Л. Демської-Будзуляк (2019) Українське літературознавство від ідеї до тексту: неокласичний дискурс. Київ: Смолоскип, ISBN 978-617-7622-24-5

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Вірченко, Київський університет імені Бориса Грінченка

Професор кафедри української літератури і компаративістики

Посилання

Демська-Будзуляк, Л. (2019). Українське літературознавство від ідеї до тексту: неокласичний дискурс. Київ: Смолоскип.

Доманська, Е. (2012). Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Київ: Ніка-Центр.

Kostova-Panayotova, M. (2018). The priorities of the priority. Ezikovsvyat, 16, 2, 88–91.

Славінський, Я. (2017). Методологічні зволікання. Синопсис: текст, контекст, медіа, 1(17).

REFERENCES

Demska-Budzuliak, L. (2019). Ukrainske literaturoznavstvo vid idei do tekstu: neoklasychnyi dyskurs. Kyiv: Smoloskyp.

Domanska, E. (2012). Istoriia ta suchasna humanitarystyka: doslidzhennia z teorii znannia pro mynule. Kyiv: Nika-Tsentr.

Kostova-Panayotova, M. (2018). The priorities of the priority. Ezikovsvyat, 16, 2, 88–91.

Slavinskyi, Y. (2017). Metodolohichni zvolikannia. Synopsys: tekst, kontekst, media, 1(17).

Downloads


Переглядів анотації: 64

Опубліковано

2021-12-30

Як цитувати

Virchenko, T. (2021). Contemporary interpretation of the development of ukrainian literary studies. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (18), 76–78. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.12