КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ П’ЄСИ-СПОГАДУ «М. БАТТЕРФЛЯЙ» Д.Г. ХУАНГА

Автор(и)

  • Анна Гайдаш

Ключові слова:

п’єса-спогад, флешбек, старіння, інтертекстуальність, нелінійна структура, ейджизм, епізація

Анотація

У статті проаналізовано елементи епізації в драмі американського письменника китайського
походження в контексті літературознавчої геронтології. У рамках дослідження дискурсу віко-
вої динаміки старіння вивчається взаємодія сцен у ретроспективі (флешбеків) з подієвістю
у теперішньому часі. Визначено, що архітектоніка п’єси-спогаду «М. Баттерфляй» Д.Г. Хуанга
побудована на використанні фреймової конструкції «пунктирного обрамлення», зосередженої
на репрезентації літнього протагоніста. Такий прийом сприяє зануренню останнього у своє
минуле, перегляд якого набуває вирішального сенсу та стає фінальним кроком у житті голов-
ного персонажа. Також композиційними особливостями драми «М. Баттерфляй» Д.Г. Хуанга
є безпосередні звернення протагоніста до аудиторії, прийом «п’єси-у-п’єсі» та симультан-
ність дії. Доведено, що поетику драматичного твору становлять інтертекстуальна основа
та ейджистська ментальність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Брехт Б. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5т. — М.: Искусство, 1965. — 816 с.

Васильєв Є.М. Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації: монографія. — Луцьк: «Твердиня», 2017. — 532 с.

Висоцька Н.О. Єдність множинного. Американська література кінця ХХ — початку ХХІ століть у контексті культурного плюралізму: монографія. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. — 456 с.

Вікова психологія: навч. посібник / Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 376 с.

Гайдаш А.В. Дискурс вікової динаміки старіння в сучасній американській драматургії як маніфестація «духу часу» (на матеріалі п’єси Альфреда Урі «Водій Міс Дейзі» (1987)) / Наукові записки. — Вип. 153. — Серія: Філологічні науки. — Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. — С. 70-75.

Гайдаш А.В. Особливості метатеатральності у п’єсі М.Едсон “W;t”. — Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

–23 квітня 2010 р. — К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2010. — С. 28-29.

Гайдаш А.В. Особливості п’єси-спогаду як жанрового різновиду драматургії старіння (на матеріалі «Pride’s Crossing» Тіни Хау) // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр.

(філол. науки). — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — № 10. — С. 51-56.

Гайдаш А.В. Проблемно-семантичні аспекти дискурсу старіння у драмах «Кохання під берестками» Ю.О’Ніла та «Смерть комівояжера» А.Міллера // Філологічні науки: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т. імені В.Г.Короленка. — 2017. — Вип. 26. — С. 31-36.

Тополь О.В. Філософія похилого віку: екзистенційний та соціокультурний вимір : дис. д-ра філософ. наук : 09.00.03. — Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2013. — 392 c.

Berstein, R. (1986, May 11). France Jails 2 in Odds Case of Espionage. The New York Times.

https://www.nytimes.com/1986/05/11/world/france-jails-2-in-odd-case-of-espionage.html

Favorini, A. (2007). Some Memory Plays before the ‘Memory Play’. Journal of Dramatic Theory and Criticism, XXII (1), 29–52.

Hwang, D. H. (1989). M. Buttefly. New York: A Plume Book.

Lipscomb, V. B. (2016). Age in M. Butterfly: Unquestioned Performance. Modern Drama, 59 (2), 193–212.

Malkin, J. R. (1999). Memory-Theatre and Postmodern Drama. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Downloads


Переглядів анотації: 179

Опубліковано

2019-02-20

Як цитувати

Гайдаш, А. (2019). КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ П’ЄСИ-СПОГАДУ «М. БАТТЕРФЛЯЙ» Д.Г. ХУАНГА. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (12). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/438