Концепт «дім» в українській мемуаристиці ХХ століття

Автор(и)

  • Tetiana Cherkashyna Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова:

мемуари, концепт «дім», маєток, хата, родина, простір

Анотація

Статтю присвячено аналізу основних значень концепту «дім» у мемуарних творах українських авторів ХХ століття. Об’єктом дослідження стали спогадові твори «Мій шлях» Степана Васильченка, «Автобіографія» Остапа Вишні, «Зачарована Десна» Олександра Довженка, «Дитинство» Андрія Заливчого, «Без коріння» Наталени Королевої, «Дороги моїх днів» Валер’яна Поліщука, «Золоті дні золотого дитячого віку» й «Автобіографія» Олени Пчілки, «Мемуари»
Софії Русової. Було проаналізовано два основних значення цього концепту — дім як будинок, оселя, місце, придатне для життя; та дім як об’єднання людей, родина, зі своїми усталеними звичками, правилами, традиціями. Найпоширенішими типами житла, представленими в українській мемуаристиці ХХ століття, є великі родинні маєтки, прості селянські хати та міські квартири. Зазвичай вони були одночасно приватним і публічним простором; освітніми, виховними, інтелектуальними центрами; місцем, де перетиналися різні мови, різні культури, різнітрадиції. В українській мемуаристиці ХХ століття концепт «дім» був тісно зв’язаний з концептами «родина», «щастя», «спокій», «затишок». У низці мемуарних творів він актуалізується
як холодний, байдужий, відчужений простір.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana Cherkashyna, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

професор кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор філологічних наук, доцент

Посилання

Васильченко С. Мій шлях / С. Васильченко. Твори : [у 4 т.]. — К. : Вид-во УН УРСР, 1960. — Т. 4. — С. 7–64.

Вишня О. Моя автобіографія / Остап Вишня. — Харків : Книгоспілка, 1927. — 16 с.

Галич А. Ірина Жиленко та Володимир Дрозд: автопортрет і портрет у мемуарному тексті / А. Галич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія :

«Філологічна» : зб. наук. пр. / уклад. Р.А. Криловець. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. — Вип. 41. — С. 150–152.

Галич А. Портретні пошуки у спогадах Юрія Шевельова / А. Галич // Слово і час. — 2013. — № 7. — С. 82–87.

Галич О. Глобалізація і квазідокументальна література : монографія / О.А. Галич. — Рівне : ЛНУ імені Тараса Шевченка ; видавець О. Зень, 2015. — 200 с.

Галич О.А. Документальна література та глобалізаційні процеси у світі : монографія / О.А. Галич. — Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2013. — 264 с.

Галич О.А. Fiction i non fiction у літературі: проблеми теорії та історії / О.А. Галич. — Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2013. — 368 с.

Довженко О.П. Зачарована Десна / О.П. Довженко // Довженко О.П. Зачарована Десна : [кіноповісті, оповідання] / О.П. Довженко. — Харків : Фоліо, 2013. — С. 167–213.

Заливчий А. Дитинство : автобіографічні новели / А. Заливчий. — К. : Пролетарська Правда, 1929. — 45 с.

Констанкевич І. Українська проза першої половини ХХ століття : автобіографічний дискурс : монографія / Ірина Констанкевич. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — 420 с.

Королева Н. Без коріння: життєпис сучасниці / Н. Королева // Королева Н. Без коріння. Во дні

они. Quid est Veritas? : [повість, роман, новели, оповідання, спогади] / Н. Королева. — Дрогобич : Відродження, 2007. — С. 45–200.

Мажара Н.С. Дифузія жанрів як ознака генологічної моделі мемуаристики / Н.С. Мажара // Молодий вчений. — 2015. — № 3 (18). — С. 117–120.

Мажара Н. Екзистенціальна парадигма метажанрової дефініції мемуарів / Н. Мажара // Теоретична і дидактична філологія. — 2011. — Вип. 9. — С. 214–222.

Поліщук В. Дороги моїх днів / В. Поліщук. Блажен, хто може горіти… : [автобіографія, щоденники, листи]. — Рівне : Азалія, 1997. — С. 6–26.

Пчілка О. Автобіографія / Олена Пчілка (О. Косач). Оповідання : з автобіографією ; [до друку виготував Т. Черкаський]. — Харків : Рух, 1930. — С. 5–46.

Пчілка О. «Золоті дні золотого дитячого віку…» : [автобіографічний нарис] / Олена Пчілка ; [упоряд., підготов. текстів, передм. та приміт. Л.П. Мірошниченко, А.В. Ріпенко ; худож. оформл. О.А. Базилевича]. — К. : Веселка, 2011. — 79 с.

Русова С. Мемуари / С. Русова. Мемуари. Щоденник. — К. : Поліграфкнига, 2004. — С. 9–242.

Стадніченко О.О. Рецепція духовності та антидуховності в епоху шістдесятництва в мемуарах «Як по струні безодню…» Леоніда Кореневича / О.О. Стадніченко // Літератури світу: поетика,

ментальність і духовність : зб. наук. пр. / [за ред. д-ра філол. наук С.І. Ковпік]. — Вип. 6. — Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. — С. 335–345.

Стадніченко О. Тарас Шевченко в українській мемуаристиці кінця ХХ — початку ХХІ століття / О. Стадніченко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2014. — Вип. 1 (31). — С. 223–226.

Федунь М.Р. Вітчизняна мемуаристика в Західній Україні першої половини ХХ століття: історичні тенденції, жанрова специфіка, поетика : монографія / М.Р. Федунь. — Івано-Франківськ :

Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 2010. — 452 с.

Downloads


Переглядів анотації: 78

Опубліковано

2017-09-04

Як цитувати

Cherkashyna, T. (2017). Концепт «дім» в українській мемуаристиці ХХ століття. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (8). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/348

Номер

Розділ

Автор, жанр, стиль як параметри поетики