ТЕКСТОВА ПОЛІВАРІАТИВНІСТЬ МІФОЛОГІЧНОГО СЦЕНАРІЮ ПОЧАТКУ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ КОСМОГОНІЧНИХ ТА АНТРОПОГОНІЧНИХ МІФІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ СЕРГІЯ ЖАДАНА)

Автор(и)

  • Юлія Василівна Вишницька Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

Ключові слова:

антропогонічний міф, індивідуально-авторська модель, космогонічний міф, медіатор, міфологічний сценарій, міфологема, міфосвіт, семіотична модель, символ, хронотоп

Анотація

У статті описано індивідуально-авторські варіації міфосценарію початку у творчості Сергія Жадана. Досліджено особливості текстових реалізацій космогонічних та антропогонічних міфів, зроблено спробу реконструкції семіотичної моделі символічного типу на матеріалі поетичних текстів автора.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Василівна Вишницька, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

ДЖЕРЕЛА

Березовчук Л. Творчий портрет Сергія Жадана / Лариса Березовчук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.liter.net/=/Zhadan/bereza.html

Біла Анна. Від ломки до ломки… (лірика Сергія Жадана) / Анна Біла // Літературно-мистецький альманах «Кальміюс» / Гол. ред. Олег Соловей. – Число 1-2 (9-10) 2000 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kalmiyus.h1.ru/nomer4/kryt/bila.shtml

Бойцун І. Є., Мухаметзянова М.. Міські акварелі Сергія Жадана / І. Є. Бойцун, М. Мухаметзянова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (261), Ч. ІІ, 2013. – С. 5-10

Бондар-Терещенко І. Ostмодерн: геопоетика, психологія, влада : монографія. / Ігор Бондар-Терещенко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 144 с.

Денисюк І. О. Розвиток української малої прози ХІХ–ХХ ст. / І. О. Денисюк. – К. : Вища школа, 1981. – 213 с.

Жадан С. В. Прощання слов’янки / С. В. Жадан; худож.-оформлювач О. Г. Жуков. – Харків: Фоліо, 2011. – 409 с.

Коваленко О. В. Мотиви дороги (рух і процесуальність) у поезії Сергія Жадана (на матеріалі збірки “Цитатник”) / Патологічна потреба дороги у поезії Сергія Жадана (на матеріалі збірки “Цитатник”) / О. В. Коваленко // Магістеріум. Літературознавчі студії. – Випуск 38. – 2010. – С. 90 – 93.

Колесник О. С. Лінгвокультурні особливості міфологічних сценаріїв / О. С. Колесник – С. 122-134. – С. 123 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zrgf/2009_24/Articles/Kolesnik%20RGF24.pdf

Пастух Богдан. Міські пасторалі Сергія Жадана / Богдан Пастух // Буквоїд. [Електронний ресурс] Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2012/03/07/120646.html

Поліщук Ярослав. РЕвізії пам’яті : літературна критика / Я. О. Поліщук. – Луцьк ; ПВД «Твердиня», 2011. - 216 с. – С. 26-42. - (Бібліотека альманаху українців Европи «Зерна»; 62)

Різниченко О. Післямова / О. Різниченко // Жадан С. Цитатник (Вірші для коханок і коханців). – К. : Смолоскип, 1995. – С. 55–59.

Шаф О. В. Біблійний дискурс у творчості Сергія Жадана: концептуальність та функціональність / О. В. Шаф // Збірник наукових праць «Український смисл» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrsence.com.ua/zmist-zhurnalu/ukra%D1%97nskij-smisl-1-2012/biblijnij-diskurs-u-tvorchosti-sergiya-zhadana-konceptualnist-ta-funkcionalnist/

Downloads


Переглядів анотації: 182

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

Вишницька, Ю. В. (2016). ТЕКСТОВА ПОЛІВАРІАТИВНІСТЬ МІФОЛОГІЧНОГО СЦЕНАРІЮ ПОЧАТКУ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ КОСМОГОНІЧНИХ ТА АНТРОПОГОНІЧНИХ МІФІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ СЕРГІЯ ЖАДАНА). Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (4). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/238