Віддзеркалення рекламо ю основних параметрів буття соціуму

Автор(и)

  • Любов Марківна Хавкіна

Ключові слова:

реклама, рекламний міф, рекламна ідея, сфери життя, реципієнт, соціальні стереотипи, креатив

Анотація

Стаття присвячена дослідженню базових параметрів і варіантів відображення різних сфер
життя людини й соціуму в сучасному рекламному міфі, визначенню основних типів і креативно-функціональних різновидів показу-документування матеріальної, соціальної та духовної сфер життя в українській рекламі. Вивчається здатність рекламних текстів до транслювання, формування й руйнування суспільних стереотипів та до участі у процесі соціалізації особи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Любов Марківна Хавкіна

завідувач кафедри журналістики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Посилання

Бутиріна М.В. Стереотипи масової свідомості : особливості формування та функціонування у медіа-середовищі : [моногр.] / М.В. Бутиріна. – Дніпропетровськ : Слово, 2009. – 368 с.

Гуслякова Л. Что такое стереотип и надо ли с ним бороться? / Л. Гуслякова // Покушение на незыблемое или...? : стереотипы социально-политического сознания и перестройка. – Барнаул,

– С. 135–149.

Кармалова Е.Ю. Мифопоэтический анализ рекламного дискурса / Е.Ю. Кармалова // Вестник Московского гос. ун-та. – 2008. – № 3. – С. 85–95. – (Серия 10 «Журналистика»).

Сапенько Р.П. Реклама як транскультурний феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури» / Р.П. Сапенько. – К., 2008. – 36 с.

Downloads


Переглядів анотації: 121

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Хавкіна, Л. М. (2016). Віддзеркалення рекламо ю основних параметрів буття соціуму. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/237