«СЦЕНІЧНИЙ» ТИП ОПОВІДАННЯ ДЖ. КОНРАДА ТА О. ГРІНА У ТИПОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ

Автор(и)

  • Lidiia Kobsan здобувач кафедри світової літератури Інституту філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Ключові слова:

точка зору, автор, герой, оповідач, структура

Анотація

Стаття присвячена аналізу «сценічної» оповідної манери Дж.  Конрада та О.  Гріна у типологічному аспекті. В  основі аналізу концепція «точки зору», яка представлена у праці Г.  Джеймса «Мистецтво прози». Виділяється «сценічна манера оповіді», як нова наративна форма, та її способи відображення у творчості англійського та російського письменників. Дана проблема вивчається на прикладі системи прийомів, які висвітлюють авторську позицію в романах Дж. Конрада «Серце темряви» та О. Гріна «Джессі та Моргіана».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Большакова А. Феномен теории автора: генезис и полемический спектр. Статья первак /

А. Большакова // Південний архів. Філологічні науки : Зб-к наук. праць. — Вип. XLVI. — Херсон :

Вид-во ХДУ, 2009. — С. 10–20.

Грин А.С. Фанданго / А.С. Грин — Симферополь : Изд-во «Крым», 1966. — 541 c.

Конрад Джозеф. Избранное, Т. 2. — М. : Государственное издательство художественной литературы, 1959. — 677 с.

Михайлова Л. Александр Грин: Жизнь, личность, творчество / Л. Михайлова. — М. : Худож. Лит., 1972. — 192 с.

Прохоров Е.И. Александр Грин / Е.И. Прохоров. — М. : Просвещение, 1970. — 119 с.

Хрулев В.И. Философско-эстетические принципы романтизма А.С. Грина / В.И. Хрулев //

Филологические науки. — 1976. — № 6. — С. 3–13.

James H. Selected Literary Criticism. — L. 1968. — 286 р.

Downloads


Переглядів анотації: 108

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Kobsan, L. (2015). «СЦЕНІЧНИЙ» ТИП ОПОВІДАННЯ ДЖ. КОНРАДА ТА О. ГРІНА У ТИПОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/137

Номер

Розділ

Параметри інтермедіального простору