ТУРЕЦЬКА ДИТЯЧА ДРАМАТУРГІЯ: ҐЕНЕЗА, РОЗВИТОК, ПРЕДСТАВНИКИ

Автор(и)

  • Iryna Prushkovska доцент кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

дитяча драматургія, модерна, ґенеза, розвиток

Анотація

Статтю присвячено аналізу витоків і розвитку турецької дитячої драматургії, яка в укра- їнському сходознавстві є малодослідженим пластом турецької культури. Введено у науковий дискурс нові імена і твори турецьких драматургів, проаналізовано поетику драматичних творів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Iryna Prushkovska, доцент кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Ayvaz Ü. İşlerin yolunda gitmesine engel olan kim? / Ü. Ayvaz. — İstanbul : Cem yayınları, 1999. —

s.

Erzen M. Hasan Erkek’in Sevgi Çemberi adlı çocuk oyunu / M. Erzen // Milli eğitim. Sayı 178. — Bahar

— S. 151–155.

Kırgel Ö. Çocuk tiyatrosu [Електронний ресурс] / Ö. Kırgel. — Ankara, 2001. — Режим доступу:

http://www.tiyatromie.com/cocuk-tiyatrosu-bilgi.html

Köksal Ü. Toplu oyunları 1 / Ü. Köksal. — İstanbul : Mitos boyut, 2002. — 288 s.

Maden S. Sahnede soluklanmış bir Cumhuriyet kadını Ülker Köksal ve çocuk oyunu yazarlığı /

S. Maden // Uluslararası Sosyal araştırmalar Dergisi. Volume 3. İssue 13. — 2010. — S. 200–209.

Maden S. Yaşamın tiyatro Serüvenine adamış bir Cumhuriyet kadını: Ülker Köksalla Tiyatro Üzerine

Bir Söyleşi / Sedat Maden // Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 24. — 2007. — S. 203–228.

Nutku Ö. Dünya tiyatrosu tarihi / Ö. Nutku. Cilt 2. — İstanbul : Mitos Boyut yayınları, 2008. — 448 s.

Downloads


Переглядів анотації: 106

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Prushkovska, I. (2015). ТУРЕЦЬКА ДИТЯЧА ДРАМАТУРГІЯ: ҐЕНЕЗА, РОЗВИТОК, ПРЕДСТАВНИКИ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/127