ПЕРСИДСКАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ ПЬЕСЫ М. КУЛИША «МИНА МАЗАЙЛО»

Автор(и)

  • Abtyn Holkar Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

Ключові слова:

«Мина Мазайло», Микола Кулиш, рецепция, литературный перевод, драматический конфликт

Анотація

В статье автором сделана попытка определить ряд моментов в тексте пьесы «Мина Мазайло» М. Кулиша (на основе собственного опыта перевода пьесы на персидский язык), вызывающих трудности для переводчика ввиду их языковых свойств или национально-куль- турной специфики; представлено новое прочтение пьесы, уточнено характеристику ее дра- матического конфликта и системы персонажей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Abtyn Holkar, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Барабан Л. П’єси М. Кулиша за рубежем / Л. Барабан // Слово і час. — 1992. — № 12. — С.25–28.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К. : Ірпінь,

— 1440 с.

Голинська Г.О. Стилістичні конотації власних назв у художньому дискурсі Миколи

Куліша / Г.О. Голинська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені

М.П. Драгоманова. — Серія 8. Філологічні науки. Мовознавство: Збірник наукових праць / Відп.

ред. Л.І. Мацько. — К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. — С. 154–160.

Корзов Ю. Проблемы эстетики современной русской драмы / Юрий Корзов. — К. : КНУ имени

Т. Шевченко, 2005. — 113 с.

Назаренко Л. Украинский суржик — социолект, просторечие, пиджин? К вопросу о языковой

ситуации на Украине / Л. Назаренко // Slavica Litteraria, 15, 2012. — С. 243–250.

Семенюк Г. Українська драматургія 20–30 рр. — К. : Наукова думка, 1993. — 204 с.

Downloads


Переглядів анотації: 125

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Holkar, A. (2015). ПЕРСИДСКАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ ПЬЕСЫ М. КУЛИША «МИНА МАЗАЙЛО». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/121