ПОНЯТТЯ «ПРОСТІР ЛІТЕРАТУРИ» У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

Автор(и)

  • Petro Bilous професор кафедри українського літературознавства і компаративістики Житомирського державного університету імені Івана Франка,

Ключові слова:

простір літератури, душа, менталітет, буття твору, хронотоп, профанний і сакральний простір

Анотація

Поняття «простір літератури» розглядається у статті з погляду особливостей вираження творчості і способу буття літературного твору у суспільстві. Головна увага звернута на суб’єкт творчості (душа, менталітет) та його прояви у літературі історичних епох, зокрема характеризується типологія «української душі». Проаналізовано й онтологічний простір літе- ратури, що визначається психологічними, соціальними і культурними передумовами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Petro Bilous, професор кафедри українського літературознавства і компаративістики Житомирського державного університету імені Івана Франка,

доктор філологічних наук

Посилання

Арістотель. Поетика / Арістотель ; [пер. Борис Тен]. — К. : Дніпро, 1967. — 84 с.

Бланшо М. Простір літератури / Моріс Бланшо ; [пер з фр. Л. Кононович]. — Л. : Кальварія,

— 272 с.

Буало Н. Мистецтво поетичне / Ніколо Буало ; [пер. М. Рильський]. — К. : Мистецтво, 1967. —

с.

Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика: в 4 т. / Георг-Вильгельм-Фридрих Гегель. — Т. 1. — М. : Наука, 1968. —

с.

Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика: в 4 т. / Георг-Вильгельм-Фридрих Гегель. — Т. 3. — М. : Наука, 1970. —

с.

Київська поетика 1637 року // Літературна спадщина Київської Русі й українська література XVI–

XVIII ст. — К. : Наукова думка, 1981. — С. 118–154.

Франко І. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко. — К. : Рад. письменник, 1967. — 192 с.

Шлемкевич М. Душа і пісня / Микола Шлемкевич // Українська душа. — К. : Фенікс, 1992. —

С. 97–112.

Downloads


Переглядів анотації: 189

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Bilous, P. (2015). ПОНЯТТЯ «ПРОСТІР ЛІТЕРАТУРИ» У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/109

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства