Зображення домашньої сторінки журналу

Рецензований журнал «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» публікує актуальні дослідження в галузі літературознавства. Публікації журналу охоплюють такі проблеми: тенденції розвитку української та зарубіжної літератури, теорія літератури, компаративістика, ґендерні й інтермедіальні студії, семіотика, міфопоетика та поетика загалом. Важливий розділ складають розвідки науковців у царині грінченкознавства.

Опубліковані матеріали розповсюджуються серед здобувачів наукових ступенів, літературознавців, широкого кола фахівців-філологів.

Журнал публікує результати досліджень українською, англійською, польською, німецькою, італійською, французькою, іспанською, турецькою мовами.

 

Видавцем і засновником журналу є Київський університет імені Бориса Грінченка.

Щороку виходять два випуски (червень, грудень).

Головний редакторІрина Руснак, докторка філологічних наук, професорка, директорка Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Редакційний штат

Журнал реферується, індексується та зберігається в

ERIH PLUS 
Національна бібліотека України імені В. Вернадського
Google Scholar

Редколегія журналу «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» і Київський університет імені Бориса Грінченка як його видавець дотримуються стандартів професійної етики і докладають зусиль для запобігання її порушення. Керівними для нас є напрацьовані принципи (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing).

DOI: https://doi.org/10.28925/2412-2475

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
Серія КВ № 21167–10967 ПР від 13.02.2015 р., видане Державною реєстраційною службою України