Зображення домашньої сторінки журналу

Збірник «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» публікує актуальні дослідження в галузі літературознавства. Публікації збірника охоплюють такі проблеми: тенденції розвитку української та зарубіжної літератури, теорія літератури, компаративістика, ґендерні й інтермедіальні студії, семіотика, міфопоетика та поетика загалом. Важливий розділ складають розвідки науковців у царині грінченкознавства.

Опубліковані матеріали розповсюджуються серед здобувачів наукових ступенів, літературознавців, широкого кола фахівців-філологів.

Збірник публікує результати досліджень українською, англійською, польською, німецькою, італійською, французькою, іспанською, турецькою мовами.

 

Видавцем і засновником збірника є Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Рік заснування: 2012

УДК 82

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка утворений 26.12.2023 шляхом злиття Київського університету імені Бориса Грінченка і Муніципального закладу вищої освіти «Київської Академії мистецтв» та є їхнім правонаступником (на підставі рішення Київської міської ради від 23.06.2022 №4754/4795).

Журнал входить до переліку (категорія "Б") наукових фахових видань України (наказ МОН № 420 від 15 квітня 2021 року).

Щороку виходять два випуски (червень, грудень).

Редакційний штат

Збірник реферується, індексується та зберігається в

ERIH PLUS 
Національна бібліотека України імені В. Вернадського
Google Scholar
Index Copernicus International

DOI: https://doi.org/10.28925/2412-2475

Редколегія збірника «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» і Київський столичний університет імені Бориса Грінченка як його видавець дотримуються стандартів професійної етики і докладають зусиль для запобігання її порушення. Керівними для нас є напрацьовані принципи (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing).

Журнал дотримується політики відкритого доступу (Open Access) — усі матеріали журналу після публікації негайно безоплатно доступні всім користувачам, які можуть читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати повні тексти статей або покликатися на них, використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, не вимагаючи попереднього дозволу видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI.

Ідентифікатор друкованого медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа R30-03702 (Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11.04.2024 №1137)