Зображення домашньої сторінки журналу

Збірник «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» публікує актуальні дослідження в галузі літературознавства. Публікації збірника охоплюють такі проблеми: тенденції розвитку української та зарубіжної літератури, теорія літератури, компаративістика, ґендерні й інтермедіальні студії, семіотика, міфопоетика та поетика загалом. Важливий розділ складають розвідки науковців у царині грінченкознавства.

Опубліковані матеріали розповсюджуються серед здобувачів наукових ступенів, літературознавців, широкого кола фахівців-філологів.

Збірник публікує результати досліджень українською, англійською, польською, німецькою, італійською, французькою, іспанською, турецькою мовами.

 

Видавцем і засновником збірника є Київський університет імені Бориса Грінченка.

Щороку виходять два випуски (червень, грудень).

Головний редакторСвітлана Шурма, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна; доцент кафедри сучасних мов і літератур, Університет Томаша Баті, м. Злін, Чехія

Редакційний штат

Збірник реферується, індексується та зберігається в

ERIH PLUS 
Національна бібліотека України імені В. Вернадського
Google Scholar

Редколегія збірника «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» і Київський університет імені Бориса Грінченка як його видавець дотримуються стандартів професійної етики і докладають зусиль для запобігання її порушення. Керівними для нас є напрацьовані принципи (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing).

DOI: https://doi.org/10.28925/2412-2475

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
Серія КВ № 21167–10967 ПР від 13.02.2015 р., видане Державною реєстраційною службою України