Богородичні чудеса у василіянських творах барокової доби

Olga Pytiur

Анотація


У статті автор досліджує структуру Богородичних чудес на прикладі творів отців василіян. Категорії «чуда» і «чудесного» проаналізовано на основі теоретичних праць С. Аверинцева, Жака Ле Гоффа. Окрему увагу приділено традиції використання мотиву чудесного в українській літературі давнього та барокового періоду. На прикладі збірок чудес «Гора Почаївська» (1793) анонімного автора та “Phoenix tertiato redivivus…” (1684) Якуба Суші було проаналізовано структуру й функції чудес Богородиці. З’ясовано, що здійснює чудо чудотворний образ
Богородиці (Богородиця — посередниця між Богом і людьми, тому енергію зцілення образ має від самого Бога). У статті Богородичні чудеса досліджено в контексті їх ролі у часопросторі творів та символічного змісту. Зокрема, з’ясовано, що такі твори насичені числами, котрі виступають знаками, через які реальне життя пов’язувалося зі Священною історією. У структурі чудес виділено об’єкти чуда, проаналізовано причини його виникнення, результат здійснення чудесного. З’ясовано, що чудо у віруючих є органічною частиною щоденного життя і має не тільки позитивний, а й негативний зміст, тобто виконує функцію не лише зцілення, а й покарання. Викликає чудо все, що порушує звичний порядок життя людини, зокрема це стосується різноманітних хвороб, необхідності захисту або оборони, нападів ворогів та тих, хто бажає злаіконі або монастирю. Зникнення таких ситуацій барокова людина цілком вважала за чудо.


Ключові слова


чудо; чудесне; Богородиця; бароко

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверинцев С.С. София-Логос. Словарь [Текст] : [статьи] / Сергей Аверинцев ; [под. ред. Н.П. Аверинцевой и К.Б. Сигова]. — К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2006. — 902 с.

Білоус О. Чудеса у літературі Київської Русі : монографія / Оксана Білоус. — Житомир : Рута, 2010. — 168 с.

Білоус П.В. Літературна медієвістика. Вибрані студії : у 3 т. — Т. 2. : Художній світ давньої української літератури : Ізборник / Петро Білоус. — Житомир : П.П. «Рута», 2012. — 428 с.

Гора Почаевская . — Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1793. — 99 арк. — 4°c.

Гофф Ле Жак Середньовічна уява / Жак Ле Гофф ; пер. з франц. Яреми Кравця. — Львів : Літопис, 2007. — 350 с.

Журавльова С.С. «Алфавит собранный, рифмами собранный…» свт. Іоанна Максимовича як явище агіографічної культури українського бароко : монографія / Світлана Журавльова ; [наук. ред. архієп. Ігор (Ісіченко)]. — Бердянськ : БДПУ, 2012. — 238 с.

Ісіченко І. Історія української літератури: епоха Бароко (XVII–XVIII ст.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Ісіченко. — Львів : Святогорець, 2011. — 568 с.

Літературознавча енциклопедія [Текст] : у 2 т. — К. : Видавничий центр «Академія», 2007. — Т. 2 : М (Маадай–Кара) — Я (Я-Форма) / авт.-уклад. Ю.І. Ковалів, 2007. — 624 с.

Ушкалов Л. Література і філософія: доба українського бароко / Л.В. Ушкалов. — Харків : Майдан, 2014. — 416 с.

Ушкалов Л. Основні риси телеології тексту в літературі українського бароко / Леонід Ушкалов // Медієвістика (Од.) 1998. — Т. 1. — С. 85–91.

Чудо: богословский взгляд и личный опыт / сост. М. Шполянский . — М. : Отчий дом, 2003. — 125 с.

Susza Jakub Phoenix redivivus albo obraz starożytny chełmski Panny i Matki Przenajświętszej sławą cudownych swoich dzieł ożyły… Zamość, 1684. — 523 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.