ІДЕНТИЧНІСТЬ НАЦІЇ ТА ТЕКСТУ: ЯК СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ФОРМУЄ ІНТЕНСИВНІ ОБРАЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Olena Vitaliivna Romanenko

Анотація


У статті виокремлено та проаналізовано етапи формування української ідентичності
у 1985–2015 роках, досліджено особливості рецепції української історії у творчості українських письменників цього періоду. Здійснено спробу визначити основні домінанти взаємин історії як наративу та літератури як наративу у літературному процесі 1985–2015 років. Автор аналізує поняття «ідентичність нації», використовуючи концепції Ю. Лотмана, Й. Рюзена, Є. Топольського, Е.Д. Сміта, П. Нора та ін., визначаючи особливості культурних кодів та символів, які лягають в основу формування сучасних уявлень про минуле серед українців.
У статті доведено, що у 1985–2015 роках можна виділити два періоди формування української ідентичності та нових способів осмислення минулого. Перший припадає на 1985–2000 рр. Його автор класифікує як часовий розрив. У межах цього періоду панівною ознакою літературного процесу та соціокультурної ситуації в Україні є деструкція як спосіб осмислення минулого та сучасності. Другий період — це 2000–2015 рр. На цьому етапі увиразнюються відмінності між українською та пострадянською (постколоніальною) ідентичністю.
Автор формує поняття «транзитна ідентичність», визначає її основні ознаки та способи
презентації у художній літературі. На прикладі творів С. Жадана, Ю. Андруховича, О. Забужко, Ю. Винничука, О. Ірванця, В. Шкляра та ін. письменників доведено, що українська література 1985–2015 років переживає зміну тематики і проблематики, відбувається переосмислення таких жанрових форм, як сімейна сага, родинна хроніка, авантюрно-пригодницький та історичний роман.


Ключові слова


ідентичність; транзитна ідентичність; минуле; історія; історичний роман; історичний наратив; комеморація; жанри

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарева О. Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв’язку через жанрове моделювання : монографія / Олена Бондарева. — К. : Четверта хвиля, 2006. —

с.

Винничук Ю. Танґо смерті: роман / Юрій Винничук. — Х. : Фоліо, 2012. — 378 с.

Гаташ В. Мені 14 років. Я українець / Валентина Гаташ // Дзеркало тижня. — 2005. — 25 листопада.

Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність: авторизований переклад з польської / О. Гнатюк ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту, Інститут критики. — К. :

Критика, 2005. — 528 с.

Грабовський С., Лосев І. Українська ідентичність: проблеми і виклики / С. Грабовський, І. Лосев // День. — 2013. — 13 листопада.

Ґудзик К. Історіографія й українська ідентичність / К. Ґудзик // День. — 15 січня. — 2005.

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: український літературний постмодерн / Т. Гундорова ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту, Інститут критики. — К. : Критика,

— 263 с.

Динаміка ностальгії за СРСР / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_nostalgii_po_sssr.html

Динаміка ставлення до Голодомору. Листопад 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_otnosheniya_k_golodomoru_noyabr_2015.html

Єкельчик С. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / С. Єкельчик ; авториз. пер. з англ. М. Климчук, Х. Чушак ; ред. пер. КлМ. Климчук; Український

науковий ін-т Гарвардського ун-ту, Інститут Критики. Серія «Критичні студії». — К. : Критика, 2008. — 303 с.

Жадан С. Ворошиловград: роман / Сергій Жадан. — Х. : Фоліо, 2010. — 442 с.

Жадан С. Господь симпатизує аутсайдерам: 10 кн. Віршів / Сергій Жадан. — Харків : Книжковий Клуб «КСД», 2015. — 507 с.

Забужко О. Музей покинутих секретів : [роман] / Оксана Забужко. — К. : Факт, 2009. — 829 с.

Ірванець О. П’ять п’єс / О. Іранець. — К. : Смолоскип, 2002. — 120 с.

Історія України очима письменників: [збірка] / [упорядкув. та вступ. ст. О.В. Красовицького]. — Х. : Фоліо, 2013. — 509 с.

Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала / Ліна Костенко. — К. : Видавничий дім «КМА», 1999. — 32 с.

Лотман Ю. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. — Лотман Ю.М. Заметки / Ю.М. Лотман ; сост. М.Ю. Лотман. — СПб. : Искусство-СПБ, 2000. — 704 с.

Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять / П’єр Нора ; пер. із фр. Андрія Рєпи. — К. : Кліо, 2014. — 265 с.

Плохій С. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій / Сергій Плохій ; [авториз. пер. з англ. Миколи Климчука]. — К. : Laurus, 2013. — 436 с.

Подерв’янський Л. Герой нашого часу / Лесь Подерв’янський. — Л. : кальварія, 2001. — 166 с.

Поети «витісненого покоління» : [антологія] / [упорядкув. текстів та передм. Андрусяка І.М.]. — Х. : Ранок, 2009. — 254 с.

Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Йорн Рюзен ; пер. з нім. Володимир Кам’янець. — Л. : Літопис, 2010. — 358 с.

Сміт Е.Д. Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка / Ентоні Д. Сміт ; пер. [з англ.] Петро Таращук. — К. : Темпора, 2010. — 311 с.

Топольський Є. Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної на рації / Эжи Топольський ; [пер. з пол. Н. Гончаренко]. — К. : К.І.С., 2012. — 399 с.

Українські літературні школи та групи 60–90-х рр. ХХ ст.: антологія [вибр. поезії та есеїстики] / упоряд., авт. вступ. слова, біобібліогр. відомостей та приміток Василь Ґабор. — Л. : Піраміда,

— 620 с.

Шевчук В. Тіні зникомі. Сімейна хроніка: роман / В.О. Шевчук. — К. : Темпора, 2002. — 304 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.