РИЗОМАТИЧНИЙ ХАРАКТЕР НАЦІЄТВОРЧОЇ ІСТОРІЇ У ТВОРІ ВАСИЛЯ КОЖЕЛЯНКА «КОНОТОП»

Olha Leonidivna Polishchuk

Анотація


У статті досліджено ризоматичний характер націєтворчої історії у творі В. Кожелянка
«Конотоп». Письменник розкриває націєтворчу історію за допомогою категорії «ризома».
Ризома, як організаційна модель, знаходить своє застосування у постмодерністській тексто-
логії, зокрема конструюючи альтернативно-історичні твори. У творі виділено три ризома-
тичні групи: хронотопічну, статті у періодичних виданнях та віртуальності історичного
розвитку України. До хронотопічної групи відносимо перенесення з теперішнього часопрос-
тору до минулого за допомогою кармопортації, а також усі хронотопи, що зустрічаються
у творі. Другою ризоматичною групою є власне репортажі про ВКБ — Велику Конотопську
битву. Третю групу становлять десять віртуальностей щодо Конотопської битви.
У творі чітко зображено, що на творення національної ідентичності значний вплив мають
історична пам’ять, проплачене маніпулювання свідомістю людей та усвідомлення альтерна-
тивності історичного розвитку.


Ключові слова


націєтворча історія; ризома; хронотоп; віртуальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Когут З. Коріння ідентичності. Студії ранньомодерної та модерної історії України / З. Когут — К. : Критика, 2004. — 351 с.

Кожелянко В. Конотоп [Електронний ресурс] / Василь Кожелянко. — Львів : Кальварія, 2001. — Режим доступу: http://www.rulit.me/books/konotop-read-91106-1.html

Нора П’єр. Теперішнє, нація, пам’ять / П’єр Нора ; [пер. із фр. А. Рєпи]. — К. : «Видавництво» “КЛІО”, 2014. — 272 с.

Ризома / [Электронный ресурс] // Постмодернизм. Энциклопедия ; [сост. А.А. Грицанов, М.А. Можейко]. — Режим доступа: http://www.infoliolib.info/philos/postmod/risoma.html

Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націє творення / М. Рябчук — К. : Критика, 2000. — 303 с.

Шкандрій М. В обіймах імперії. Російська і українська література новітньої доби / М. Шкандрій — К. : Факт, 2004. — 496 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.