РЕЦЕПЦІЯ ТУРЕЧЧИНИ І ТУРЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 1920–30-х РОКІВ

Mykola Stepanovych Vaskiv

Анотація


У статті йдеться про причини звернення уваги українських письменників і науковців 1920–30-х років на Схід і східну культуру, особливо — на Туреччину. Подається розлогий перелік художніх творів, мандрівних, науково-популярних нарисів про буття турків у часи кемалівських перетворень, перекладів із турецької літератури. Автор статті акцентує увагу на особливостях української рецепції Туреччини, пошуках спільних точок дотику у міжкультурній комунікації.


Ключові слова


рецепція; турецька культура; ВУНАС; мандрівний нарис; переклад

Повний текст:

PDF

Посилання


Величко Л. Змова Десмоля : роман із сучасного турецького життя / Л. Величко // Всесвіт. — 1928. — № 39–44. — С. 46–50.

Величко Л. Сучасна Туреччина / Л. Величко. — Б.м. : ДВУ, 1929. — 120 с. (Масова бібліотека. Країни світу).

Гаран Ф.Р. Туреччина : географічний нарис / Гаран Ф.Р. — Харків : ДВУ, 1930. — 119 с. (Робоча бібліотека учня установ соцвиху)

Гладстерн О. Европа й боротьба Туреччини за незалежність: відбиток з журналу «Східний світ», № 3–4, 1928 / Проф. Ол. Гладстерн. — Б.м. : ВУНАС, 1928. — 66 с.

Гординський С. Про Грищенків Царгород // Грищенко О. Мої роки в Царгороді: 1919–1920–1921. — Мюнхен–Париж : Дніпрова хвиля, 1961. — С. 5–7.

Грищенко О. Мої роки в Царгороді: 1919–1920–1921 / Олекса Грищенко. — Мюнхен–Париж : Дніпрова хвиля, 1961. — 260 с.

Грунін Т. Турецька мова: елементарна граматика та новий альфа бет / Т. Грунін. — Харків–Київ : ДВУ, 1930. — 128 с.

Едіб Х. В огні : повість з турецької визвольної війни / Переклав Василь Софронів / Халіда Едіб. — Львів : Кооперативна накладня «Червона калина», 1927. — 234 с.

Кадрі Я. Нур Баба : роман / Передмова й переклад з турецької В. Дубровського / Якуб Кадрі. — Х. : Рух, 1932. — 283 с.

Котко К. Сонце поза мінаретами / Кость Котко. — Харків : Книгоспілка, 1928. — 214 с.

Котко К. Щоденник кількох міст / Кость Котко. — Харків : Книгоспілка, 1930. — 190 с.

Кочубей Ю. В.В. Дубровський (1897–1966) як сходознавець / Кочубей Ю.М. // Кочубей Ю.

В.В. Дубровський (1897–1966) як сходознавець. — К. : Б.в., 2011. — С. 5–38.

Крачковський І. Сулейман аль-Бустаній / І. Крачковський. — К. : ВУАН, 1927. — 14 с.

Левитській Л. Туреччина та її економічне районування / Л. Левитській. — Харків : ВАСП, 1927. — 24 с.

Лизанівський І. Передмова / Ів. Лизанівський // Халіде-Едіб. Вогняна сорочка : повість з турецької визвольної війни. — Б.м. : Рух, б.р. (1928). — С. 5–7.

Лотоцький О. В Царгороді / О. Лотоцький. — Варшава : б.в., 1939. — 179 с.

Мар’ямов О. Береги дванадцяти вод / Олександр Мар’ямов // Металеві дні. — 1930. — № 5. — С. 62–76.

Новицький М. Передмова / М. Новицький // Недоля Л. Жовті брати: Крізь Хіну. —Харків : Український робітник, 1929. — С. 3–16.

Первомайський Л. Бльокнот блукань : епізоди і зустрічі /Леонид Первомайський. — Харків ДВУ, 1930. — 112 с.

Прушковська І. Українсько-турецькі літературні взаємини / Ірина Прушковська // Україна–Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура. — К. : Український письменник, 2015. — С. 422–429.

Раковский Х. Ближневосточный вопрос / Х. Раковский, М. Рафаил. — Екатеринослав : Пролетарий, 1923. — 261 с.

Рафаил М. Ближний Восток / Вступ. статья Х.Г. Раковского / М. Рафаил. — М.–Ленінград : Государственное издательство РСФСР, 1926. —268 с. (Отпечатано в Краснодаре)

Сейф-Еддін О. Оповідання / Передмова й переклад В. Дубровського / Омер Сейф-Еддін. — Харків : Рух, 1932. — 164 с.

Сейф Еддін О. Оповідання / Омер Сейф Еддін // Східний світ. — 1929. — № 1–2. — С. 65–78.

Сейф Еддін О. Три оповідання // Червоний шлях. — 1930. — № 2. — С. 27–38.

Сенчило Н.О. Соцреалістичні мотиви у творчості турецьких поетів початку ХХ століття (на матеріалі перекладів П. Тичини) / Сенчило Н.О. // Україна–Туреччина: історія культурних зв’язків та

співробітництва на сучасному етапі : зб. наук. праць. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. — С. 178–185.

Сергійчук В. Турецька складова в сходознавчих дослідженнях українських науковців у міжвоєнний період / Володимир Сергійчук // Україна–Туреччина: історія, політика, економіка, право,

дипломатія, культура. — К. : Український письменник, 2015. — С. 26–37.

Струтинський М. Передмова / М. Струтинський // Едіб Х. В огні: повість з турецької визвольної війни. — Львів : Кооперативна накладня «Червона калина», 1927. — С. І–V.

Тичина П. Із щоденникових записів / Упор. та підгот. тексту Л.П. Тичини і С.В. Тельнюка; прим. С.В. Тельнюка ; передм. Л. Новиченка / Павло Тичина. — К. : Радянський письменник, 1981. —

с.

Халід Р. Ятик Еміне / Переклад з турецької В. Дубровського / Рафік Халід. — Харків : Література і мистецтво, 1931. — 44 с. (Масова художня бібліотека)

Халід Р. Ятик Еміне // Червоний шлях. — 1930. — № 2. — С. 11–25.

Халіде-Едіб. Вогняна сорочка : повість з турецької визвольної війни / Переклав М. Галицький / Халіде-Едіб. — Б.м. : Рух, б.р. (1928). — 143 с. (Бібліотека історичних повістей і романів)

Червоний шлях. — 1930. — № 2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.