КАТЕГОРІЯ ІМІДЖУ В СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ТА В СИСТЕМІ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ОСВІТИ

Любов Марківна Хавкіна

Анотація


Стаття присвячена методичним аспектам рецепції та викладання студентам-журналістам іміджелогії як вагомого компонента та фактора формування сучасного соціокомунікаційного простору.

Ключові слова


імідж; іміджелогія; соціокомунікаційний простір; журналістика; методологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Збронская М. Имидж или стиль? Быть или казаться? [Электронный ресурс] / М. Збронская. — Режим доступа : http://psychology.net.ru/articles/content/1230149915.html

Маслоу А.Г. Мотивация и личность / А.Г. Маслоу ; пер. с англ. А.М. Татлыбаева. — СПб. : Евразия, 1999. — 478 с.

Монахов Г. Слагаемые имиджа [Электронный ресурс] / Г. Монахов. — Режим доступа : http://www.monakhov.com.ua/_22.11.2006_imidzh.html

Палеха Ю.І. Іміджологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.І. Палеха. — К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. — 324 с.

Панасюк А.Ю. Имидж : энцикл. словарь / А.Ю. Панасюк. — М. : РИПОЛ Классик, 2007. — 768 с.

Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехники, психотехнологии / А.Ю. Панасюк. — М. : Омега-Л, 2007. — 266 с.

Хавкіна Л.М Іміджелогія : навч.-метод. пос. для студ. зі спец. «Журналістика» / Л.М. Хавкіна. — Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. — 64 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.