ЕЛІТАРНІСТЬ ЧИ ЕЛІТНІСТЬ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПЛЕКАННЯ СУЧАСНОГО ЧИТАЧА

Lidiia Mazevko-Bekerska

Анотація


Культурологічні аспекти формування методичних підходів у викладанні літератури як у загальноосвітній школі, так і у вищому навчальному закладі сприяють вирішенню багатьох теоретичних та методологічних проблем. Взаємозбагачуються літературознавство та методика викладання літератури; розширюються перспективи вивчення поетики худож- нього твору, поглиблюється зв’язок між сприйманням твору, його інтерпретацією, аналізом та самостійною діяльністю учнів та студентів. Зрештою формується новий тип стосунків між викладачем і студентом, між учителем та учнем.

Ключові слова


освітній простір; навчально-виховний діалог; культурологічний дискурс; методологічні підходи; особистісно зорієнтоване навчання; методичні принципи

Повний текст:

PDF

Посилання


Гумбольдт В. Про внутрішню та зовнішню організацію вищих наукових закладів у Берліні /

Вільгельм фон Гумбольдт // Ідея Університету: Антологія / Відп. ред. М. Зубрицька. — Львів : Літопис, 2002. — С. 23–35.

Кайку М. Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя / Мічіо Кайку. — Львів : Літопис, 2004. — 544 с.

Курбатов С. Університетські рейтинги як індикатор стану освіти / Сергій Курбатов // Філософія освіти. — 2008. — № 1–2. — С. 310–317.

Лепеніс В. Ідея німецького Університету — погляд ззовні / В.Лепеніс // Ідея Університету: Антологія / Відп. ред. М. Зубрицька. — Львів : Літопис, 2002. — С. 211–235.

Ясперс К. Ідея Університету / Карл Ясперс // Ідея Університету: Антологія / Відп. ред. М. Зубрицька. — Львів : Літопис, 2002. — С. 109–167.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.