Сучасні версії українського роману в новелах: інтермедіальний вимір

Автор(и)

  • Олена Бровко

Ключові слова:

роман у новелах, інтермедіальність, жанр, композиція

Анотація

Аналіз текстів у текстах логічно націлює дослідників на студії, виконані в аспекті інтермедіального дискурсу. Інтермедіальність сприймається як спосіб організації мистецького тексту та специфічна методологія аналізу окремого художнього твору й художньої культури загалом. Такий підхід увиразнює дослідження сучасних варіацій жанрової взаємодії роману та новели. Об’єктом дослідження обрано твори М. Вайно «Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету», В. Даниленка «Кохання в стилі бароко», Ю. Іздрика «Подвійний Леон».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бразговская Е.Е. Текст в пространстве культуры: от события — к событию (“Sny. Ogrody. Serettite” Ярослава Ивашкевича) : [монография] / Е.Е. Бразговская. — Пермь : Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2001. — 114 с.

Вайно М. Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету : [роман у новелах] / Марія Вайно. — К. : Факт, 2008. — 216 с. — (Серія “Exceptis excipiendis”).

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека : Український літературний постмодерн : [монографія] / Тамара Гундорова. — К. : Часопис «Критика», 2005. — 264 с.

Даниленко В. Кохання в стилі бароко : [роман] / Володимир Даниленко. — Л. : ЛА «Піраміда», 2009. — 300 с.

Енциклопедія постмодернізму / [за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора ; пер. з англ. В. Шовкун ; наук. ред. пер. О. Шевченко]. — К. : Вид-во С. Павличко «Основи», 2003. — 503 с.

Іздрик Ю.Р. 3:1. Острів КРК. Воццек Подвійний Леон / Ю.Р. Іздрик — Х. : Вид-во «Клуб сімейного дозвілля», 2009. — 320 с.

Пахсарьян Н.Т. Генезис, поэтика и жанровая система французского романа 1690–1760-х гг. / Н.Т. Пасхарьян. — Днепропетровск : Пороги, 1996. — 269 с.

Процюк С. Жертвопринесення / Степан Процюк. — Івано-Франківськ : Тіповіт, 2007. — 207 с.

Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою. Що таке «Молода Муза»? / Михайло Рудницький. — Дрогобич : Вид. фірма «Відродження», 2009. — 502 с. — (Сер. «Cognito: навчальна класика»).

Тишунина Н.В. Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия искусств : опыт интермедиального анализа / Н.В. Тишунина. — СПб. : Изд-во РГПУ, 1998. — 159 с.

Тишунина Н.В. Интермедиальность: к определению границ понятия / Н.В. Тишунина // Тезисы І Междунар. конференции «Литература в системе искусств : методология междисциплинарных исследований» (23–25 марта 2000 г.). — СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. — 2000. — С. 16–18.

Downloads


Переглядів анотації: 135

Опубліковано

2013-04-20

Як цитувати

Бровко, О. (2013). Сучасні версії українського роману в новелах: інтермедіальний вимір. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (2). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/6