Проблема ідентичності в романі О. Токарчук «Бігуни»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.10

Ключові слова:

ідентичність, Ольга Токарчук, роман «Бігуни», польська література

Анотація

Стаття присвячена проблемі ідентичності в романі польської письменниці, лауреатки Нобелівської премії Ольги Токарчук «Бігуни». Актуальність теми зумовлена активною увагою суспільства до поняття ідентичності та її пошуку в ХХІ столітті. Об'єктом дослідження є роман О. Токарчук «Бігуни», предметом – проблема ідентичності, представлена в цьому творі. Під час роботи були застосовані аналіз, індукція, дедукція, описовий і контекстологічний методи. Новизна роботи полягає у розгляді аспектів роману, не досліджених раніше, а також у новому погляді на особливості такого поняття, як ідентичність. У статті проаналізовано різні варіанти трактування даного терміну в українській, англійській та польській мовах, звернуто увагу на його семантичну трансформацію; досліджено окремі фрагменти роману «Бігуни», особливості ідентичності деяких героїв цього твору та розуміння ними відповідного терміну; встановлено ключову роль усвідомлення власного існування як складової ідентичності; проаналізовано роль мови у формуванні самосвідомості, а також вплив самоідентифікації на буття індивідуума; показано можливість існування ідентичності не тільки homo sapiens, але й інших живих істот, а також неістот; встановлено роль предметів у категоризації індивідуумів. Дослідження показало, що важливим чинником формування як зовнішньої, так і внутрішньої ідентичностії є мова, при цьому допускається будь-яка форма вираження (як усна, так і писемна). Водночас, наявність мови не є обов'язковою умовою появи ідентичності, оскільки це поняття може трактуватися дуже широко та приписуватися не тільки суб'єктам, але й об'єктам. Процес ідентифікації може супроводжуватися використанням додаткових предметів, які полегшують категоризацію. Зміни у самоідентифікації можуть спричинювати кардинальні зміни буття індивідуума та ставати поштовхом до його переходу в небуття. Робота має чималу перспективу. Зокрема, в межах подальших досліджень плануємо проаналізувати інші фрагменти роману «Бігуни» з точки зору теорії ідентичності, а також вибудувати схему формування самоусвідомлення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads


Переглядів анотації: 63

Опубліковано

2022-04-19

Як цитувати

Половинкіна, М. (2022). Проблема ідентичності в романі О. Токарчук «Бігуни» . Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (18), 67–72. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.10

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства