Dokument osobisty a krytyka genetyczna na przykładzie «Dziennika» Jana Józefa Szczepańskiego – kilka wstępnych rozpoznań

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.10

Ключові слова:

Diary, Genetic Criticism, Manuscript, Dossier, Jan Józef Szczepański

Анотація

Obiektem badań niniejszego artykułu jest Dziennik Jana Józefa Szczepańskiego. Przedmiot badań stanowi krytyka genetyczna (critique genetique) – korzyści oraz trudności płynące z analizy literatury dokumentu osobistego, ze szczególnym uwzględnieniem dziennika, za pomocą tej metodologii. W swoim szkicu, powołując się głównie na rozważania Philippe’a Lejeune’a i Pawła Rodaka, przedstawiam za pomocą krytyki genetycznej kilka wstępnych rozpoznań w odniesieniu do Dziennika Szczepańskiego. Przyjmując za wspomnianymi badaczami kategorię „codziennej praktyki piśmiennej” na określenie dziennika, porównuję rękopis z wersją opublikowaną, zwracając szczególną uwagę na jego wyjątkowe znaczenie dla interpretacji tego konkretnego diariusza oraz na kwestie, które giną w druku. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

REFERENCES

Antoniuk M. (2017a), Przyjemność przed-tekstu. Proces tekstotwórczy jako temat dla polskiego “literaturoznawstwa (w) przyszłości”, “Er (r) go. Teoria–Literatura–Kultura” Nr 34 – Literaturoznawstwo (w) przyszłości, ss. 23–36.

Antoniuk M. (2017b), Jak czytać stronę brulionu. Krytyka genetyczna i materialność tekstu, “Wielogłos”, nr 1(31), ss. 39–66.

De Biasi P.-M. (2015), Genetyka tekstów, tłum. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 227 s.

Dziadek A. (2019), Przed-teksty a relacje intertekstualne (w kontekście krytyki genetycznej), “Forum Poetyki”, nr 17. URL: http://fp.amu.edu.pl/przed-teksty-a-relacje-intertekstualne-w-kontekscie-krytyki-genetycznej/ 28.11.2020.

Lejeune Ph. (2019), Dziennik: geneza pewnej praktyki piśmiennej, tłum. L. Mazur, “Wielogłos”, nr 1(39), ss. 77–94.

Mateja A., Spiechowicz A., Szczepański M. (2019), “Trzeba wierzyć, że życie coś znaczy”. Z Michałem Szczepańskim rozmawiają Anna Mateja i Anna Spiechowicz, “Konteksty Kultury”, z. 3, ss. 415–426.

Rodak P. (2011), Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 641 s.

Szczepański J. J. (2009), Dziennik, t. 1: 1945‒1956, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Szczepański J. J. (2011), Dziennik, t. 2: 1957‒1953, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Szczepański J. J. (2013), Dziennik, t. 3: 1964‒1972, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Szczepański J. J. (2015), Dziennik, t. 4: 1973‒1980, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Szczepański J. J. (2017), Dziennik, t. 5: 1981‒1989, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Szczepański J. J. (2019), Dziennik, t. 6: 1990‒2001, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Downloads


Переглядів анотації: 123

Опубліковано

30.12.2020

Як цитувати

Spiechowicz, A. (2020). Dokument osobisty a krytyka genetyczna na przykładzie «Dziennika» Jana Józefa Szczepańskiego – kilka wstępnych rozpoznań. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (16), 75–83. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.10

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства