Контрреформаційна літературна діяльність Миколая Ціховича: проблематика й інтертекст

Автор(и)

  • Svitlana Sukhareva Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

реформація, контрреформаційна література, полеміка, інтертекст, епігонство

Анотація

У статті проаналізовано контрреформаційну прозу Миколая Ціховича, визначено основні проблеми полеміки з реформаторами, вказано на зв’язок з іншими творами того часу. Звернено увагу на біографічний і релігійний чинники формування творчості полеміста. Інтертекстуальний аспект представлено крізь призму творчості Теофіла Рутки. Контрреформаційні твори Ціховича основані на рекомендаціях Петра Скарги, вченні Ігнатія Лойоли і співзвучні з полемікою інших представників католицизму. Письменник надавав перевагу не теологічним поясненням, а риторичній персвазії, почерпнутій з попереднього літературного періоду, оздобленого елементами бароко. Його стиль вирізнявся емоційністю, був сповнений іронії, антиномій, анафор тощо. На прикладі досліджених ним «тридцяти причин відвернення від аріанства» помічаємо теологічну нерівномірність, повтори, певну частку літературного епігонства. Отже, варто зробити висновок про художню самобутність письменника та його теологічну типізацію, яка вписувала твори у загальний контрреформаційний мегатекст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Svitlana Sukhareva, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

REFERENCES

Sukhareva S. Literaturnyi mir Teofila Rutki [Elektronnyi resurs] / Svetlana Sukhareva // Studia Humanitatis : elektronnyji nauch.-obrazovat. zhurn. — Vyp. № 3. — M., 2014. — Rezhim dostupa : www.st-hum.ru.

Sukharieva S. Reformatsiini ta kontrreformatsiini motyvy polskomovnoi prozy XVII st. / Svitlana Sukharieva // Kyivski polonistychni studii. T. XXVIII. — K. : Universytet «Ukraina», 2016. — S. 72–77.

Sukharieva S. Rytorychnyi prostir polskomovnoi prozy XVII st. : [monohrafiia] / Svitlana Sukharieva. — Lutsk : Vezha-Druk, 2015. — 370 s.

Bednarski S. Cichowski (Cichovits) Mikołaj / Stanisław Bednarski // Polski Słownik Biograficzny. — T. 4 : Chwalczewski Jerzy — Dąbrowski Ignacy. — Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1938. — S. 29.

Cichowicz M. Tribunał świętych Ojców Greckich starszeństwo Biskupom Rzymskim nad Patriarchami Wschodniemi przysądzający. Z Tribunału Łacińskiego W.X. Mikołaja Cichowicza Theologa Societatis Iesu roku P. 1658 w Krakowie wydrukowanego przeniesiony i miejscami skrócony / Mikołaj Cichowicz. —

Lwów : Druk. Collegii Societatis Iesu, 1692. — 161 [VIII] s.

Cichowicz M. Trzydzieści przyczyn, dla których każdy zbawienia

dusznego i poczciwości swojej szanujący ma się odrażać od zboru tego, który Ariańskim zowią z krótką refutacją Katechizmu Rakowskiego / Mikołaj Cichowicz. — Kraków : Druk. Cezarego, 1652. — 218 [VIII] s.

Radoń S. Z dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce XVI–XVII wieku / Sławomir Radoń. — Kraków : Universitas, 1993. — 169 s.

Rutka T. Kamień przeciw Kamieniowi to jest Refutacja Kamienia w Kijowie wydrukowanego przeciw zwierzchności tak Piotra Świętego jako i następców jego biskupów rzymkich z Ksiąg Słowieńskich / Teofil Rutka. — Lublin : Collegium Societatis Iesu, 1690. — 76 [XII] s.

Tazbir J. Kontrreformacja / Janusz Tazbir // Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. — T. 6. — Warszawa : PWN, 1965. — S. 10.

Downloads


Переглядів анотації: 129

Опубліковано

06.09.2017

Як цитувати

Sukhareva, S. (2017). Контрреформаційна літературна діяльність Миколая Ціховича: проблематика й інтертекст. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (9). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/382

Номер

Розділ

Автор, жанр, стиль як параметри поетики