Олександр Олесь як медіум між європейським та українським символізмом

Автор(и)

  • Igor Tsurkan Херсонський державний університет

Ключові слова:

символізм, контекст, поетика, символ, естетика

Анотація

У статті досліджується формування художньо-естетичної концепції світобачення Олександра Олеся в контексті європейського символізму. Виокремлюється система взаємопов’язаних мотивів, що репрезентує авторське поетичне буття.
Автором, на прикладі творчості Олександра Олеся, окреслено горизонт українського та європейського символізму як модифікації культурного коду. Творчість поета, що розвивалася у руслі символізму, поєднувала зразки як поетичного вербалізму, так й інтенсифікованої образності, що дозволило авторові статті розкрити своєрідність і новаторство символістського дискурсу Олександра Олеся в європейському контексті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Igor Tsurkan, Херсонський державний університет

доцент кафедри соціальних комунікацій Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Алчевська Х. Майстри слова / Х. Алчевська // Українська хата. — 1910. — № 7–8. — С. 475–484.

Бодлер Ш. Поезії / Ш. Бодлер ; [пер. з фр. Д. Павличко, М. Москаленко] ; ред.-упоряд. М. Москаленко ; авт. вступ. слова Д. Павличко ; авт. післям. Д. Павличко. — К. : Дніпро, 1999. —

с.

Вороний М.К. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика / М.К. Вороний ; упоряд. і прим. Т.І. Гундорова ; автор вступ. ст. і ред. Г.Д. Вервес. — К. : Наук. думка, 1996. — 698, [6] с. — (Б-ка укр. літ., укр. новіт. літ.).

Гиппиус З. Живые лица : в 2 т. / З. Гиппиус ; сост., пред., ком. Е.Я. Курганева / под общ. ред. Е.П. Енишерова. — Тбилиси : Мерани, 1991. — Т. 1: Стихи. Дневники. — 398 с.

Грушевський М. Поезія Олеся / М. Грушевський // Українське слово : хрестоматія укр. літ-ри та літ. критики XX ст. : у 3 кн. / [упоряд. В. Яременко]. — К. : Рось, 1994. — Кн. 1. — С. 257–265.

Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. — Л. : Літопис, 1997. — 297 с.

Дмитриева А. Гейне в воспоминаниях современников / А. Дмитриева. — М. : Худож. лит., 1988. — 575 с.

Затонський Д.В. Про модернізм і модерністів / Д.В. Затонський. — К. : Дніпро, 1972. — 270, [2] с.

Єфремов С.О. Муза гніву та зневір’я / Сергій Олександрович Єфремов // С.О. Єфремов. Літературно-критичні статті. — К. : Дніпро, 1993. — C. 153–172.

Зеров М.К. Три пори українського романтизму :твори в 2 т. / Микола Костянтинович Зеров ; упорядкув. Г.П. Кочур, Д.В. Павличко. — К. : Дніпро, 1990. — Т. 2 : Історико-літературні та літературознавчі праці. — 1990. — С. 74–76.

Карманський П. Ой люлі, смутку : ліричні поезії / П. Карманський. — Львів, 1905. — № 10. — С. 153–155.

Олесь О. Твори в двох томах / Олександр Олесь ; [упоряд., авт. передм. та приміт. Р.П. Радишевський]. — К. : Дніпро, 1990. — Т. 1 : Поетичні твори. Лірика. Поза збірками. З неопублікованого. Сатира. — 1990. — 958, [2] с.

Передзвони польської лютні: Поетична антологія ; [пер. В. Гуцаленка] ; ред.-упоряд. проф. Р. Радишевський ; авт. вступ. слова Р. Радишевський. — К., 2001. — 592 с.

Поліщук Я. Казімеж Пшерва-Тетмаєр: відлуння в українській літературі / Я. Поліщук // «Варшавські українознавчі записки». — 2002. — Вип. 13–14. — С. 347–348.

Поліщук Я. Естетичний досвід декадансу / Ярослав Поліщук // Слово і час. — 2002. — № 4. — С. 20–26.

Поліщук Я.О. Міфологічний горизонт українського модернізму. Літературознавчі студії / Ярослав Олексійович Поліщук. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. — 296 с.

Рембо А. Поэтические произведения в стихах и прозе / Артюр Рембо ; [cб. на франц. яз. с парал. рус. текстом / предисл. Л.Г. Андреев]. — М. : Радуга, 1988. — 544 с.

Сологуб Ф. Стихотворения / Федор Сологуб ; сост., подг. текста, примеч. М.И. Дикман. — [2-е изд., доп.]. — Л. : Советский писатель, 1978. — 679 с.

Українка Л. Зібрання творів у 12 т. / Леся Українка ; [редкол. : Шабліовський Є.С. (голова) та ін., упорядкув. та прим. Вишневська Н.О.]. — К. : Наук. думка. — 1979. — Т. 1 : Поезії. — 1979. — 447 с.

Чижевський Д. Культурно-історичні епохи / Дмитро Чижевський. — Авгесбург : Монтреаль, 1978. — 16 с.

Gazda G. Modernizm i modernizmy (Uwagi o semantyce i pragmatyce terminu) // Dialog. Komparatystyka. Literatura / G. Gazda. — Warsawa, 2002. — S. 115–135.

Downloads


Переглядів анотації: 120

Опубліковано

2017-09-04

Як цитувати

Tsurkan, I. (2017). Олександр Олесь як медіум між європейським та українським символізмом. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (8). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/347

Номер

Розділ

Автор, жанр, стиль як параметри поетики