Контекст доби в епістолярії Бориса Грінченка

Автор(и)

  • Inga Pogrebnyak Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

епістолярій, листування, концепти, комунікативні коди, громадське, приватно-особистісне

Анотація

У статті розглянуто провідні концепти епістолярію Бориса Грінченка зі знаковими постатями кінця XIX — початку XX ст. Простежено тематичний діапазон листів, а саме: українська література, письменство, книговидання і національний театр. Визначено комунікативні коди листування, наголошено на поєднанні громадського та приватно-особистісного забарвлення епістолярних діалогів, що дає змогу глибше осмислити культурні засади означеної доби, а також окреслити загальний пафос усього епістолярію — служіння українській національній ідеї.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Inga Pogrebnyak, Київський університет імені Бориса Грінченка

докторант кафедри української літератури і компаративістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Антоненко С.В. Структура писем А.С. Пушкина (лингвостилистика текста) / С.В. Антоненко. —

К. : Тов-во «Знання України», 2000. — 154 с. — С. 18.

Б. Грінченко до Алчевської від 1892 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. III. — Справа № 40613. — 1–2 арк.

Б. Грінченко до М. Кропивницького від 1896 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. III. — Справа № 37930в. — 2 арк.

Б. Грінченко до М. Кропивницького від 1900 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. III. — Справа № 40955. — 2 арк.

Б. Грінченко до П. Куліша від 1894 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. I. — Справа № 29631. — 1–2 арк.

Б. Грінченко до П. Куліша від 1896 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. I. — Справа № 2963.

Б. Грінченко до О. Куліш від 1893 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. III. — Справа № 40969. — 1–2 арк.

Б. Грінченко до О. Куліш від 1900 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. III. — Справа № 40967. — 1 арк.

Б. Грінченко до О. Куліш від 1900 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. III. — Справа № 40966. — 1–2 арк.

Б. Грінченко до Агатангела Кримського від 1892 року / Інститут рукопису НБУ імені Вернадського. — Ф. XXXVI. — Справа № 246. — 1 арк.

Б. Грінченко до Грабовського від 1896 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. III. — Справа № 40728. — 1–2 арк.

Б. Грінченко до Вороного від 1904 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. III. — Справа № 10263. — 1 арк.

Б. Грінченко до Вороного від 1906 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. III. — Справа № 10266. — 1 арк.

Б. Грінченко до І. Нечуя-Левицького від 1897 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. I. — Справа № 27858. — 1–2 арк.

Б. Грінченко до Смаль-Стоцького від 1893 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. III. — Справа № 41046. — 2 арк.

Б. Грінченко до П. Коноваленка від 1906 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. III. — Справа № 40930. — 1 арк.

Б. Грінченко до Комарова від 1888 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. III. — Справа № 40927. — 3 арк.

Б. Грінченко до І. Липи від 1893 року / Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського. — Ф. III. — Справа № 40997. — 4 арк.

Бахтин М.М. Проблемы речевых жанров / М.М. Бахтин // Автор и герой. К философическим основам гуманитарных наук. — СПб., 2000. — С. 248–299.

Кузьменко В.І. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20–50-х років XX ст / В.І. Кузьменко ; Національна академія наук України; Інститут літератури

ім. Т.Г. Шевченка. — К., 1998. — 306 с.

Коцюбинська М. Зафіксоване і нетлінне: Роздуми про епістолярну творчість / Михайлина Коцюбинська. — К. : Дух і Літера; Харків : Правозахисна група, 2001. — 300 с.

Курило М.В. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника : автореф. дис. ... канд.. філол. наук : 10.01.01 / М.В. Курило ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. —17 с.

Ляхова Ж.Т. За рядками листів Тараса Шевченка / Ж.Т. Ляхова. — К. : Дніпро, 1984. — 134 с.

Мазоха Г.С. Український письменницький епістолярій другої половини ХХ століття: Жанрово-стильові модифікації / Г.С. Мазоха. — К. : Міленіум, 2006. — 344с.

Downloads


Переглядів анотації: 85

Опубліковано

2017-09-04

Як цитувати

Pogrebnyak, I. (2017). Контекст доби в епістолярії Бориса Грінченка. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (8). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/341

Номер

Розділ

Автор, жанр, стиль як параметри поетики