Осмислення проблем національної пам’яті, ідентичності народу в романах у віршах Ніла Гілевича та Василя Марсюка

Автор(и)

  • Valentyna Bilyatska Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Ключові слова:

національна пам’ять, роман у віршах, спогад, народ, історія

Анотація

У статті порушено проблеми, пов’язані зі сферою національної пам’яті, ідентичності народу в сучасних романах у віршах Ніла Гілевича «Родныя дзеці» та Василя Марсюка «Донецька прелюдія». Акцентується увага на поетичному зверненні авторів до реципієнта: усвідомити суспільні проблеми, значущість буття свого народу, долучитися до збереження його звичаєвих традицій, національної гідності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Valentyna Bilyatska, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

доцент кафедри української літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат філологічних наук

Посилання

Гілевіч Н.С. Родныя дзеці : раман у вершах : для ст. шк. узросту / Ніл Гілевіч. — Мінск : Маст. літ., 2010. — 199 с.

Гинзбург Л. О психологической прозе / Л. Гинзбург. — 2-е изд. — Ленинград : Худ. лит., 1976. — 448 с.

Марсюк В.А. Донецька прелюдія : Роман у віршах / Василь Марсюк. — 2-ге вид. — К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2003. — 144 с.

Лавринович Л. Дискурс пам’яті в сучасній українській прозі: основні ідейно-тематичні тенденції / Лілія Лавринович // Філологічні студії. — Луцьк, 2008. — № 1–2. — С. 100–106.

Лановик М. Національна пам’ять як форманта літературного простору / Мар’яна Лановик // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — Вип. 32. —

С. 172–177. — (Серія «Літературознавство»).

Симбирцева Н.А. Метаморфозы памяти: культурологическая интерпретация / Н.А. Симбирцева // EuropeanSocialScienceJournal (Европейский журнал социальных наук). — Рига ; Москва. — 2011. — № 8. — С. 20–27.

Репнина Л. Концепция социальной та культурной памяти в современной историографии / Л. Репнина // Феномен пришлого / отв. ред. И. Савельева, А. Полетаев. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ,

— С. 122–169.

Рикер П. Память, история, забвение / Поль Рикер ; [пер.сфранц.]. — М. : Издательство гуманитарной литературы, 2004. — 728 с.

Downloads


Переглядів анотації: 90

Опубліковано

2017-09-04

Як цитувати

Bilyatska, V. (2017). Осмислення проблем національної пам’яті, ідентичності народу в романах у віршах Ніла Гілевича та Василя Марсюка. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (8). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/332

Номер

Розділ

Міжкультурна комунікація і національна ідентичність у вимірах художнього слова