МОВНА ГРА ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

  • Каріна Сергіївна Дорошенко

Ключові слова:

гра, мовна гра, аналітична філософія, постмодернізм

Анотація

У статті досліджується проблема мовної гри, до якої зверталися вчені на всіх етапах розвитку науки. Розглядається еволюція поглядів на поставлену наукову проблему, поняття мовної гри та його характеристики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Каріна Сергіївна Дорошенко

аспірантка кафедри теорії літератури, компаративістики і лі- тературної творчості Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Посилання

Вітгенштайн Л. Філософські дослідження // Вітгенштайн Л. Tractatus logico-philosophicus; Філософські дослідження. — К. : Основи, 1995. — С. 87–309.

Делез Ж. Логика смысла / Ж. Делез. — М. : Academia, 1995. — 300 с.

Деррида Ж. О грамматологии / Ж. Деррида. — М. : Издательство “Ad Marginem”, — 2000. — 512 с.

Деррида Ж. О почтовой открытке / Ж. Деррида. — Минск : Современный литератор, 1992. — 516 с.

Кант И. Лекции по этике / Иммануил Кант. — М. : Республика, 2000. — 431 с.

Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе / Ж. Лакан. — М. : Гнозис, 1995. — 192 с.

Синиця А. Концепція «мовної гри» Л. Вітгенштейна / А. Синиця // Актуальні проблеми духовності. — Кривий Ріг, — 2008. — С. 126–133.

Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры / Й. Хейзинга. — Спб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. — 416 с.

Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека / Ф. Шиллер // Собр. соч. : в 7 т. — Т. 6. — М. : Художественная литература, 1957. — 791 с.

Downloads


Переглядів анотації: 100

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

Дорошенко, К. С. (2016). МОВНА ГРА ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (4). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/267