РОЗВИТОК ЯПОНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕПОХИ ХЕЙАН У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ІХ ст.: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Аліна Василівна Гілевич

Ключові слова:

національна культура (кокуфу бунка), епоха Хейан, аристократична література, щоденник, щоденниково-мемуарна проза ніккі-бунгаку

Анотація

Стаття присвячена специфіці літературного процесу в Японії від часів запозичення китайської писемності до появи класичної аристократичної літератури епохи Хейан як передумови ґенези щоденникової прози ніккі. Розглядаються умови та чинники виникнення автодокументальної японської літератури доби середньовіччя. Приділено увагу ролі жінки у зародженні та розвитку придворної мемуарної прози в першій половині ІХ ст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Аліна Василівна Гілевич

аспірантка кафедри української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе X–XIII вв. / В.Н. Горегляд / Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». — М., 1975. — 383 с.

Горегляд В.Н. Японская литература VIII–XVI вв.: Начало и развитие традицій / В.Н. Горегляд. — СПб. : «Петербургское Востоковедение», 2001: 2-е изд. — 400 с. (Orientalia)

Жуков Е.М. История Японии / Е.М. Жуков. — М., 1939. — 220 с.

Иэнага Сабуро. История японской культуры / Иэнага Сабуро. — М. : Прогресс, 1972. — 260 с.

История Японии / [вступление О. Мещерякова]. — М. : Институт востоковедения РАН, 1998. — Т. І. — 659 с.

Конрад Н.И. Очерк истории культуры средневековой Японии 7-16 вв. / Н.И. Конрад. — М. : Искусство, 1980. — 144 с.

Конрад Н.И. Японская литература. От «Кодзики» до Токутоми / Н.И. Конрад. — М., 1974. — 566 с.

Рубель В.А. Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність / В.А. Рубель. — К. : «Аквілон-Прес», 1997. — 256 с.

Тысяча журавлей: Антология японской классической литературы VIII–XIX вв. / Пер. с яп. — СПб. : Азбука-классика, 2004. — 992 с.

Япония в епоху Хейан (794–1185): Хрестоматия / Под ред. И.С. Смирнова; сост., введ., пер.

с др.-япон. и комент. М.В. Грачева. (Orientalia et Classica: труды Института восточных культур

и античности; вып. 24.). — М. : РГГУ, 2009. — 426 с.

Японська література: Хрестоматія. Том I (VII–XIII ст.) / Упорядники: Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. — 562 с.

岡和雄 平安町文學辭典 東京, — Ока Кадзуо, Хейанчьо: бунгаку джітен (Словник з літератури епохи Хейан). — Токіо, 1972. — 573 с.

Downloads


Переглядів анотації: 247

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

Гілевич, А. В. (2016). РОЗВИТОК ЯПОНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕПОХИ ХЕЙАН У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ІХ ст.: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (4). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/266