МЕМУАРНО-АВТОБІОГРАФІЧНІ СПОГАДИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ЛІТЕРАТУРНИЙ ВИМІР

Автор(и)

  • Тетяна Юріївна Черкашина

Ключові слова:

спогади, українські громади, суспільне життя, культурно-просвітницька діяльність, етнографізм

Анотація

Статтю присвячено розгляду типологічних рис спогадів українських політичних і громадських діячів початку ХХ ст., твори яких сформували окремий різновид тогочасного мемуарно-автобіографічного письма. Аналізуються мемуари, автобіографії й автобіографічні нариси О. Барвінського, Є. Чикаленка, Д. Багалія, С. Русової, В. Антоновича та ін. Фактографічність, україноцентричність, громадська орієнтованість, етнографічне спрямування є визначальними рисами творів цього виду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Юріївна Черкашина

доцент, докторант кафедри теорії літератури та компаративіс- тики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук

Посилання

Антонович В. Автобіографічні записки / В. Антонович // Самі про себе: Автобіографії видатних українців ХІХ століття / за ред. Ю. Луцького. — Нью-Йорк : Видання УВАН у США, 1989. — С. 147–156.

Барвінський О. Спомини з мого життя / О. Барвінський // Самі про себе: Автобіографії видатних українців ХІХ століття / за ред. Ю. Луцького. — Нью-Йорк : Видання УВАН у США, 1989. — С. 157–204.

Винар Л. Автобіографія Михайла Грушевського з 1926 року / Л. Винар. — Нью-Йорк; Мюнхен; Торонто : Вид-во Українського історичного товариства, 1981. — С. 31–41.

Галич О.А. Українська письменницька мемуаристика: природа, еволюція, поетика : [моногр.] / О.А. Галич. — К. : КДПІ ім. О.М. Горького, 1991. — 217 с.

Миронець Н. Джерела історичної пам’яті / Н. Миронець. — К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2008. — 400 с.

Мищенко Л. З минулого століття. Спомини / Л. Мищенко // За сто літ. — К. : ДВУ, 1929. — Кн. 4. — С. 106–160.

Русова С. Мемуари / С. Русова // Русова С. Мемуари. Щоденник. — К. : Поліграфкнига, 2004. — С. 9–242.

Спомини А.М. Куліш (Ганни Барвінок) / Ганна Барвінок // Ганна Барвінок. Збірник до 170-річчя від дня народження / заг. ред. В. Шендеровського, упоряд. В. Яцюка. — К. : Рада, 2001. — С. 255–289.

Федунь М.Р. Вітчизняна мемуаристика в Західній Україні першої половини ХХ століття :історичні тенденції, жанрова специфіка, поетика : [моногр.] / М.Р. Федунь. — Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 2010. — 452 с.

Чикаленко Є. Спогади (1861–1907) / Є. Чикаленко ; передм., приміт. В. Панченка. — К. : Темпора, 2011. — 544 с..

Downloads


Переглядів анотації: 156

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

Черкашина, Т. Ю. (2016). МЕМУАРНО-АВТОБІОГРАФІЧНІ СПОГАДИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ЛІТЕРАТУРНИЙ ВИМІР. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (4). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/262