IZAAK EMMANUIŁOWICZ BABEL I GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI

Автор(и)

  • Feliks Tomaszewski Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

Ключові слова:

Izaak Babel, Gustaw Herling-Grudziński, totalitaryzm, literatura, autor

Анотація

Artykuł prezentuje związki literackie Izaaka Emmanuiłowicza Babla oraz Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, który w 1962 roku opublikował w paryskiej “Kulturze” duży szkic poświęcony twórczości autora Armii konnej. Nazwisko Babla pojawia się także wielokrotnie w dziennikach Grudzińskiego. Były to zazwyczaj zdawkowe wzmianki, pojawiające się zwykle w kontekście innych pisarzy, a także szerzej: problematyki rozliczeń z okresem wojny. Autor, gromadząc te tropy i rozproszone odniesienia, buduje obraz dość złożonego stosunku Herlinga-Grudzińskiego do Izaaka Babla. Wynika z niego jasno, że odeski pisarz był bardzo bliski Grudzińskiemu, który świetnie rozumiał i tłumaczył jego twórczość na długo przed tym, gdy stał się on szerzej znany w Polsce.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Feliks Tomaszewski, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Babel I. Droga, “Życie Literackie”, 1959, nr 45, s. 6-7 (tłum. J. Pomianowski).

Babel I. Grzech panajezusowy, “Nowa Kultura”, 1959, nr 45, s. 4–5 (przeł. S. Pollak).

Babel I. Historia jednego konia, “Nowa Kultura”, 1958, nr 18, s. 6–7 (przeł. W. Woroszylski).

Babel I. Król, “Nowa Kultura”, 1958, nr 18, s. 7 (przeł. J. Pomianowski).

Babel I. Król, “Życie Literackie”, 1959, nr 52, s. 8–10 (tłum. M. Kuplowski).

Babel I. Opis żywota Pawliczenki Mateusza Rodionycza, “Nowa Kultura”, 1958, nr 18, s. 6 (przeł. W. Woroszylski).

Babel I. Początek, “Nowa Kultura”, 1958, nr 45, s. 7 (przeł. J. Pomianowski).

Babel I. Pryszczepa, “Nowa Kultura”, 1958, nr 8, s. 3 (przeł. J. Pomianowski).

Babel I. Racconti proibiti e lettere intime, Milano, 1961

Babel I. Racconti, przeł. R. Poggioli i F. Lucentini, Turyn, 1958.

Babel I. Syn rabbiego, “Nowa Kultura”, 1958, nr 18, s. 6 (przeł. J. Pomianowski).

Babel I. Śmierć Dołguszowa, “Życie Literackie”, 1961, nr 21, s. 5 (przeł. J. Pomianowski).

Babel I. Tak to robiono w Odessie, w: tegoż, Utwory zebrane, Warszawa, 2012.

Babel I. Utwory wybrane, Warszawa, 1961.

Babel I. Wdowa, “Życie Literackie”, 1959, nr 7, s. 7 (tłum. J. Pomianowski).

Babel I. W suterenie, w: tegoż, Utwory zebrane, Warszawa, 2012.

Babel I. Zdrada, “Życie Literackie”, 1956, nr 38, s. 6–7 (brak nazwiska tłumacza).

Babel I. Życiorys Pawliczenki Matwieja Rodionycza, “Życie Literackie”, 1956, nr 38, s. 6 (brak nazwiska tłumacza).

Bergholc O. Wyprawa za Rogatkę Newską, “Nowa Kultura”, 1959, nr 45, s. 4.

Bielska-Krawczyk J. Cienie K. Krystyna Herling-Grudzińska i jej obrazy, Toruń, 2009.

Drabkina E. Moskwa 1918, “Nowa Kultura”, 1958, nr 45, s. 1, 8–9 (tłum. J. Siekierska).

Herling-Grudziński G. Izaak Babel, “Kultura”, 1962, nr 1-2, s. 53–76.

Herling-Grudziński G. Izaak Babel, w: tegoż, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 8: Godzina cieni. Eseje, Warszawa, 1997.

Herling-Grudziński G. Legenda o nawróconym pustelniku, w: tegoż, Opowiadania zebrane, t. 2, zebrał i oprac. Z. Kudelski, Warszawa, 1999.

Herling-Grudziński G. Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 3: Dziennik pisany nocą 1971–1972, Warszawa, 1995.

Herling-Grudziński G. Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 4: Dziennik pisany nocą 1973–1979, Warszawa, 1995.

Herling-Grudziński G. Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 5: Dziennik pisany nocą 1980–1983, Warszawa, 1995.

Herling-Grudziński G. Podróże i lektura, “Wiadomości”, 1955, nr 9.

Herling-Grudziński G. Roztopy, “Wiadomości”, 1956, nr 27, s. 1–2.

Herling-Grudziński G. Zjawy Saraceńskie, w: tegoż, Opowiadania zebrane, t. 2.

Janion M. Wartości marksizmu, “Nowa Kultura”, 1958, nr 18, s. 3, 12.

Kazakow J. Na przystanku, “Nowa Kultura”, 1959, nr 45, s. 5.

Luksemburg R. Nakaz honoru, “Nowa Kultura”, 1958, nr 18, s. 5.

Martuszewska A. Światy (nie)możliwe powieści, Gdańsk, 2001.

Pomianowski J. Żyd z Odessy, “Nowa Kultura”, 1958, nr 8, s. 3, 6.

Smoliński A. Rozboje, rabunki i pogromy Żydów przez 1 Armię Konną na południu Rosji oraz na Ukrainie i w Polsce w 1920 roku, “Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 2009, t. VI, s. 267–305.

Terlecki O. Efektowna bitwa: Ancona, “Życie Literackie”, 1959, nr 52, s. 6.

Wat A. Mój wiek. Pamiętnik mówiony — część druga. Rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Czesław Miłosz, Warszawa, 1990.

Włodek A. Słowo o Brunonie Jasieńskim, “Życie Literackie”, 1956, nr 38.

Z mądrości Talmudu, oprac. Sz. Datner i A. Kamieńska, Warszawa, 1988.

Бабель И. Избранное / И. Бабель. — М., 1957.

Бабель И. Речь на Первом всесоюзном съезде советских писателей / И. Бабель // Рассказы, сценарии, публицистика. — M., 2005.

Некрич А.М. Сталин и нацистская Германия / А.М. Некрич // 1941, 22 июня.

Downloads


Переглядів анотації: 98

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

Tomaszewski, F. (2016). IZAAK EMMANUIŁOWICZ BABEL I GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (4). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/259