РОЛЬ ЕКФРАЗИСУ В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

  • Тетяна Володимирівна Бовсунівська

Ключові слова:

екфразис, інтермедіальність, іконологія, інтерпретація, екземпліфікація, когнітологія

Анотація

У статті йдеться про розмежування аналітичного апарату інтермедіальності та екфрастичної теорії. Аналізується теорія екфразису, викладена в працях В.Т. Мітчелла ще у 1991–1994 рр., яка сформувалась під сильним впливом іконології Е. Панофського та теорії когнітивної загальності мови всіх мистецтв Н. Гудмена. Раптовий інтерес до екфразису сьогодні викликаний розвитком когнітології в аспекті візуалізації, синестезії, аутопоези.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Бовсунівська

професор кафедри зарубіжної літератури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор

Посилання

Андреев А.Л. Сайентистская эстетика Нельсона Гудмена / А.Л. Андреев // Современная буржуазная эстетика (Критические очерки) / под общ. ред. М.Ф. Овсянникова и В.Н. Самохина. — М. : Мысль, 1978. — 302 c.

Арсланов В.Г. Иконология Т. Митчелла (Критика Н. Гудмена и З. Гомбриха) / В.Г. Арсланов // История западного искусства ХХ века : учеб. пособ. для вузов. — М. : Академический проeкт, 2003. — С. 510–548.

Дажина В.Д. Эрвин Панофский и его книга «Ренессанс и ренессансы в искусстве Запада» / В.Д. Дажина // Эрвин Панофский. Ренессанс и ренессансы в искусстве Запада. — СПб. : Азбука-Классика, 2006. — 632 c.

Дмитриев Т.А. Нельсон Гудмен / Т.А. Дмитриев // Философы двадцатого века. — М. : Искусство ХХІ век, 2004. — Кн. 2. — С. 103–122.

Дмитриева Н.А. Слово и изображение / Н.А. Дмитриева // Взаимодействие и синтез искусств. — Л. : Наука, 1978. — 268 c.

Лебедев М.В. Микротехнологии Гудмена / М.В. Лебедев // Нельсон Гудмен. Способы создания миров. — М. : Идея-Пресс, Логос, Праксис, 2001. — С. 363–375.

Женетт Ж. Фигуры ІІІ / Жерар Женетт. — М. : Изд-во Сабашниковых, 1998. — Т. 2. — 472 с.

Панофский Э. Этюды по иконологиии. Гуманистические темы в искусстве возрождения / Эрвин Панофский. — СПб. : Азбука-Классика, 2009. — 521 c.

Чайка Е.П. Создание миров: предъявление путей референции / Е.П. Чайка // Известия Уральского гос. ун-та. Эстетика и культурология. — 2009. — № 4 (70). — С. 57–67.

Трегубова Е.А. Методологические основы эстетики Нельсона Гудмена. (Критический анализ) / Е.А. Трегубова // Природа искусства и теория эстетического воспитания. — М., 1980. — С. 68–77.

Черникова В.Е. Идеи Н. Гудмена в свете современных философских теорий / В.Е. Черникова // Автореферат (Деп. ГНТБ Украины). — Х., 1997. — 20 c.

Екфразис: Вербальні образи мистецтва / за ред. Т.В. Бовсунівської. — К. : КНУ, 2013. — 237 с.

Dempster D.J. Exemplification and the Cognitive Value of Art / D. Dempster // Philosophy and Phenomenological Research. — 1989. — Mart. Vol. 49, 13. — P. 393–412.

Goodman N. Routes of Reference / N. Goodman // Critical Inquiry. — 1981. — Autumn. Vol. 8, 11. — P. 121–132.

Mitchell W.J.T. Iconology. Image, Text, Ideology / WJ.T. Mitchell. — Chicago : The University of Chicago Press, 1987. — 226 p.

Mitchell W.J.T. Ekphrasis and the Other / W.J.T. Mitchell // Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation. — Chicago, 1994. — P. 151–182.

Mitchell W.J.T. Ekphrasis and the Other / W.J.T. Mitchell // South Atlantic Quarterly. — 1992. — № 19:3 (Summer). — P. 695–720.

Mitchell W.J.T. Almeida E. De, Reynolds R. Ekphrasis [Електронний ресурс] / W.J.T. Mitchell // Theories of media. — Режим доступу : http://humanities.uchicago.edu/faculty/Mitchell/glossary2004/ekphrasis.html

Downloads


Переглядів анотації: 266

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

Бовсунівська, Т. В. (2016). РОЛЬ ЕКФРАЗИСУ В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (4). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/253